Hybricon: Hybricon har slutfört samtal med fackliga samarbetspartner

Se pressmeddelande

För att säkra bolagets långsiktiga överlevnad och skapa uthållighet har Hybricons ledning förhandlat – med medarbetarnas fackförbund – om möjligheterna att anpassa personalstyrkan till rådande produktionsläge.

Förhandlingarna avslutades idag. Personalstyrkan minskar med två kollektivanställda medarbetare och två tjänstemän. Förändringen träder i kraft under första kvartalet 2017.

– Dagens besked är ett led i den omställning som påbörjades redan under sommaren 2016. Det följer vår långsiktiga plan, samt är i linje med de avsikter vi kommunicerat i vår senaste kvartalsrapport, kommenterar Fredrik Jonsson VD Hybricon Bus System AB.

För ytterligare information: Vänligen kontakta 

Fredrik Jonsson, VD, Hybricon Bus System AB (publ), tel: +46 (0)70 560 56 16 email eller
Dennis N Jensen, Ekonomichef & IR ansvarig, +46 (0)70 573 22 78, email dennis.jensen@hybricon.se


Se pressmeddelande  Further information about Hybricon

Publicerat: 12/21/2016 5:00:53 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se