Igrene: Igrene söker verkställande direktör

Se informationen från Igrene

Bolaget
AB Igrene prospekterar efter gas och olja i Siljansringen i Dalarna. Bolaget är noterat på AktieTorget och har cirka 3 000 aktieägare. Igrene är ett effektivt energibolag som avser kommersialisera gas och oljefyndigheter till låga kostnader. Organisationen består av ett antal unga och skickliga personer supporterade av en internationell grupp erfarna experter inom gas och olja. Bolaget har borrat ett femtontal hål och närmar sig nu ett ”skarpt läge” för produktion.

Tjänsten
Den nye VDn, med placering i Mora, skall ansvara för bolagets verksamhet och genomförandet av bolagets strategi och affärsplan. Den stora utmaningen är att bedöma volymerna av gas och olja, att bevisa dem genom borrningar och produktionstester, att utveckla metoder för att kommersialisera fyndigheterna, att utverka nödvändiga tillstånd för undersökningar och produktion samt att säkerställa tillräckligt med kapital för att finansiera bolagets aktiviteter.

Sökandes profil
VD skall leda och motivera arbetsteamet samt kunna hantera media, myndigheter, markägare, aktieägare och tredje man. Den vi söker skall vara en god och skicklig ledare och kunna driva Igrene fram till nästa fas. Det krävs kapacitet att kunna ”tänka utanför boxen” för att åstadkomma lösningar mht de förutsättningar som föreligger i Siljansringen. Det krävs fokus på säkerhet och miljö i kombination med stark drivkraft och kommersiell skicklighet.

Sökanden skall uppfylla de flesta av nedanstående kriterier: 
Minst 10 års praktisk erfarenhet med påvisbara referenser betr framgångsrikt byggande och utveckling av små och innovativa företag/projekt företrädesvis inom gas- och oljebranschen
Vana vid att hantera bolag med begränsad budget 
Erfarenhet av svenska aktiemarknadens lagar och regler 
Lagspelare med förmåga att motivera och inspirera både individer och team 
Visa exempel på “tänk utanför boxen” 
Ingenjörsutbildning eller teknisk erfarenhet inom gas, olja eller energiområdet för övrigt 
Erfarenhet av projektledning med exempel på framgångsrika projekt med avseende på uppnådda resultat, budget och tid 
Starkt förhållande till hälsa och säkerhet, miljö, djur och natur 
Kommersiellt inriktad med erfarenhet från gas-, olje- eller energibranschen 
Tala god svenska och ha goda kunskaper i engelska

Ansökan (personligt brev och CV) kan göras senast den 27 januari 2017 genom mail till Igrenes verkst dir Mats Budh, mats.budh@igrene.se, eller per post till AB Igrene, Mats Budh, Skålmyrsvägen 36, 792 50 Mora.
För ytterligare information och frågor ring Mats Budh på telefon +4670 650 6226


Se informationen från Igrene  Further information about Igrene

Publicerat: 12/27/2016 10:20:08 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se