Crowdsoft: Nyhetsbrev den 30 december 2016

Se nyhetsbrevet

Välkommen till Crowdsoft nyhetsbrev som beskriver vad som har hänt senaste tiden i verksamheten

Marknadsläge

Vi ser ett kontinuerligt ökande behov för lösningar för kommunikation, samverkan och lägesbild i verksamhetskritiska situationer och vi får nästan undantagslöst gott gensvar för C-One i de dialoger och processer vi arbetar med på marknaden. Vi kan även konstatera att behoven för lösningar inom Situational Awareness Systems (SAS) och Emergency Mass Notification Systems (EMNS) är större på kontinenten och andra delar av världen än vad de är i Sverige.

Med C-One adresserar vi behovet av SAS-system och öppnar samtidigt möjligheter för helt nya kunder att köpa denna typ av system, på ett nytt sätt. Det innebär att nya frågor behöver besvaras, som främst handlar om hur systemet skall tillämpas inom existerande verksamhetsprocesser, eller om justeringar behöver göras.

Vi skrev på vår blogg i början av december: ” Many times, the most cumbersome work, implementing technology, is to align the organization, its operational processes with what the technology has to offer. If operational processes need a new thinking and supporting technology is innovative, more people will ask “why” with arguments such as “it has worked before and why do we need to change?”, but sometimes change is required and change need brave catalysts, drivers and innovators.” Så vi vill naturligtvis inte bara hitta kunder med ett behov, utan även beslutsfattare som har vision och drivkraft att genomföra.

Vi har under senaste månaderna genomfört frukostseminarier i Göteborg, Malmö och Stockholm och på Stockholmsseminariet höll både Näringslivets Säkerhetsdelegation och Karolinska Universitetssjukhuset (KS) varsina presentationer, där KS presentationen handlade om dagens användning och planen framåt. Vi var även inbjudna att tala på en konferens arrangerad av International Council of Shopping Centers, ICSC, i Bryssel i november och där beskrev vi hur man kan tillämpa C-One i köpcentramiljöer.

Kundprocesser

Under hösten förstärkte vi säljsidan och nu kan vi se en betydligt större mängd säljprocesser. Dessa är spridda inom ett antal segment på marknaden alltifrån sjukhus (vilket är naturligt för oss i och med vår referens på Karolinska Universitetssjukhuset) till företag inom privat sektor, föreningar och andra typer av bolag inom offentliga sektorn. Antalet kvalificerade case har ökat väsentligt, visserligen från blygsam nivå, men nu är det ett stort flöde av aktiviteter kopplat till dessa. En stor del av arbetet inriktas på att förstå hur C-One kan och bör tillämpas i olika organisationer. Eftersom det är en ny typ av system är svaren inte på förhand givna.

Vi välkomnar alla typer av trials och tester av C-One. Det är bra för kunderna och för oss som får se det breda spektrum av användning av C-One. Antalet trials har även det ökat under de senaste månaderna och just nu pågår ett antal parallellt.

Samarbetspartners

Under hösten har kontakter etablerats med några möjliga samarbetspartners. Ascom-samarbetet, för tekniskt och marknadsmässigt samarbete, är sedan tidigare kommunicerat, men vi arbetar fortsatt även med andra kontakter. Dessa potentiella samarbeten är av olika karaktär och kan handla om tekniskt och marknadsmässigt samarbete likt det vi har med Ascom, och mer renodlade säljkanalsamarbeten. Avsikten med dessa samarbeten är att öka exponeringen mot marknaden och därigenom försäljningen.

Interportpolice

INTERPORTPOLICE driver verksamhetsutvecklande operationella program för hamn- och flygpolis internationellt. Med INTERPORTPOLICE har vi en informell relation sedan 2014 där INTERPORTPOLICE använder C-One som ett exempel på teknologi som kan användas för att hantera kommunikation, samverkan och lägesförståelse i kritiska miljöer. Vi är naturligtvis stolta att C-One får möjlighet att vara med som exempel på system som är tillämpliga för detta och vi hoppas att detta kan göra att vi kommer närmare de potentiella kunder som representerar de miljöer INTERPORTPOLICE arbetar med.

C-One Produktstatus

Produktteamet har jobbat med en ny produktionsrelease av tjänsten som släpptes den 23 december, C-One 2.2.5. En av de viktigaste åtgärderna var att vi har installerat tjänsten i ett nytt moln som är både baserat i Sverige och ägt av ett svenskt bolag. Detta har gjorts då kraven från flera företag och myndigheter i Sverige är just att både data och bolagen finns i Sverige. Vi kommer att ha två molntjänster (ett i Sverige och ett i Amazon AWS). Kunder kan då välja de moln som de föredrar (tex internationella kunder föredrar AWS framför ett svenskt moln och myndigheter i Sverige ett svenskt moln).

Ett stort jobb har även gjorts för att fullt ut automatisera testerna av all kod. Detta innebär lägre utvecklingskostnader samt högre kvalitet på tjänsten framöver. Vidare har tjänsten uppdaterats på mer än 200 punkter för att få en säkrare, mer användarvänlig, snabbare och mer stabil tjänst.

Kommande releaser kommer att fokusera på att addera mer funktionalitet som ökar produktiviteten för användarna både i de centrala webbgränssnittet (SAM) samt för app användarna.

Avslutning

För oss som jobbar i bolaget känns senaste utvecklingen mycket bra. Intresset från potentiella kunder är gott, produkten är i produktion, nya releaser kommer ut med ny och förbättrad funktionalitet och vi kör ett antal nya trials/tester.

Vi ser med tillförsikt fram mot ett spännande första kvartal 2017!

Gott Nytt År!

Alf Eriksson
VD, Crowdsoft Technology AB

Kort om Crowdsoft Technology AB

Crowdsoft levererar en helt ny typ av kommunikationssystem för operativt trygghets- och säkerhetsarbete som möjliggör stora vinster för en rad olika typer av företag och organisationer. Systemen är utformade med användarvänliga applikationer för smartphones och en central serverlösning för koordinering av stora informationsflöden. Affärsmodellen bygger på abonnemang, vilket innebär små initiala investeringar för kunder och återkommande intäkter för Crowdsoft. Aktien är listad på AktieTorget med kortnamn CROWD.


Se nyhetsbrevet  Further information about Crowdsoft

Publicerat: 12/30/2016 12:54:16 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se