Igrene: Borrningarna fortsätter

Se nyhetsbrev

Igrenes nyinköpta borrigg har satts i arbete med ett första borrhål inom Morafältet.

Den kärnborrigg som Igrene införskaffat för undersökningsborrningar har nu etablerats på en borrplats inom Morafältet väster om Mora centralort och cirka 2 000 meter norr om bolagets borrplats inom Vattumyren där lycko-samma produktionstester genomförts. Borrningarna har nått 100 meters djup och just nu är det uppehåll pga helgerna. I vecka 2 fortsätter arbetet och under januari månad beräknas borrkronan nå det målsatta djupet 500 meter om allt fungerar som planerat.

Härefter flyttas borriggen till en borrplats nordväst om Boda kyrkby på den östra sidan av Siljansringen. Igrene har tidigare utfört ett kärnborrhål cirka 2 000 meter söder om nu aktuell borrplats. Ett tredje hål skall därefter utföras triangulärt cirka 1 500 meter öster om befintligt hål. Borrningarna beräknas slutföras under april månad

Igrenes undersökningar tyder på att inom området finns sammanhängande system (eller flera system) av olja.

Borrningarna syftar till att försöka fastställa oljesystemets utbredning och mäktighet.

För ytterligare information kontakta

Mats Budh, verkställande direktör,                                                                         

mats.budh@igrene.se

070-650 62 26

Om Igrene

AB Igrene prospekterar efter gas och olja i Siljansringen i Dalarna. Bolaget är noterat på AktieTorget och har cirka 3 000 aktieägare.

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Flera provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.

Nu pågår arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om.

Igrene har varit verksamt i 13 år. Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket stora områden av den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern där förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är goda.

Med de undersökningstillstånd, som nyligen utverkats, ämnar Igrene att fördjupa undersök-ningsarbetet även på några platser innanför kraterkanten.

Se www.igrene.se


Se nyhetsbrev  Further information about Igrene

Publicerat: 12/30/2016 3:49:34 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se