Interfox Resources: Interfox Resources får förlängd löptid för utestående lån

Se pressmeddelande

Interfox Resources redogjorde i samband med tredje kvartalsrapporten att det upptagits en lånefinansiering om totalt 10 MSEK, vilket till hälften hade en löptid till årsskiftet 2016/2017 och resterande del till 31 mars 2017. Interfox har nu omförhandlat hela lånet resulterande i en förlängd löptid med nytt förfall 31 mars 2017, till samma villkor som tidigare.

Diskussioner avseende bolagets långsiktiga finansiering förs kontinuerligt med olika intressenter för att säkerställa en väl balanserad kapitalstruktur för verksamheten och bolagets aktieägare under minst en 12-månadersperiod.

För ytterligare information, kontakta:

Thomas Häggkvist, ansvarig för ekonomisk rapportering samt investerarrelationer.

Email: thomas@interfox.com samt tel 070-552 26 22

Denna information är sådan information som Interfox Resources AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 januari 2017.

Fakta om Interfox Resources AB (publ):

Interfox Resources är ett bolag med inriktning på prospektering avseende olja och gas i Ryssland. I Ryssland kontrollerar Bolaget en licens i Tomskregionen i västra Sibirien, Ellej-Igaiskoje 71-1. Bolaget genomför ett arbetsprogram i syfte att omvandla resurser till reserver. Interfox Resources aktie är noterad på Aktietorget under namnet IFOX.


Se pressmeddelande

Publicerat: 1/2/2017 9:13:44 AM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se