Storytel: Storytels streamingintäkter ökade med 65% till 494 mkr under 2016

Se hela pressmeddelandet

Storytel hade 360 200 abonnenter i genomsnitt under kv4 2016, 6 200 abonnenter fler än prognos och en ökning med cirka 19 000 abonnenter från de 341 500 abonnenter Storytel hade i genomsnitt i kv3 2016.

Utfallet för kv4 2016 blev 230 800 abonnenter i Sverige (prognos 225 000 abonnenter) och 129 400 abonnenter i utlandet (prognos 129 000 abonnenter). I kv3 2016 hade Storytel 219 900 abonnenter i Sverige och 121 600 abonnenter i utlandet.

”Det är intressant att vi attraherar så många nya lyssnare trots att kv4 normalt sett inte är ett av våra bästa kvartal. Jag är också riktigt nöjd med att Storytel växer så starkt på en konkurrensutsatt svensk marknad, samt att utlandsförsäljningen mer än fördubblas i år”, säger Jonas Tellander, VD på Storytel.

Även intäktssidan överträffade prognosen. I Sverige uppgick streamingintäkterna för kv4 2016 till 92 mkr (prognos 89 mkr) och i utlandet till 56 mkr (prognos 54 mkr). Utlandet står nu för 38% av intäkterna, jämfört med 30% i kv4 2015.

Detta innebär att Storytels streamingintäkter för kv4 2016 har ökat med 61% jämfört med kv4 2015, från 92 mkr till 148 mkr. Ökningstakten är 42% i Sverige och 106% i utlandet. För helåret 2016 är streamingintäkterna 65% högre än för helåret 2015.

Fotnot: Storytel Norge ägs endast till 50%, men abonnenter och intäkter i ovan siffror ingår till 100%. I koncernredovisningen tillämpas klyvningsmetoden.

Denna information är sådan information som Storytel AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 januari 2017. 


Se hela pressmeddelandet   Further information about Storytel

Publicerat: 1/5/2017 10:53:43 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se