New Equity Venture: NEVI:s dotterbolag förvärvar Bolaget Zoomability AB

Se pressmeddelandet

Stockholm 2017-01-05 

New Equity Venture helägda dotterbolag A IT-solutions AB har meddelat NEVI om att Bolaget genomfört ett förvärv av bolaget Zoomability AB. Zoomability säljer och utvecklar fyrhjulsdrivna fordon drivna på el, för mer information om Zoomability, se länken: Zoomability och för finansiell information se länk: finansiellt.
 

Förvärvet genomfördes via apportemission och NEVI koncernens ägarandel i A IT-solutions AB är efter utspädning 21,2 % från tidigare 100 %. Avtalet är villkorat att A IT-solutions AB: s revisor godkänner apportegendomen. I samband med att Bolagsverket registrerar ärendet kommer A IT-solutions AB byta namn till Zoomability Int AB. Mer information om den nya gruppen kommer presenteras inom kort.

För mer information om Zoomability se:
Hemsida: www.zoomability.com
E-post: info(at)zoomability.com        


Se pressmeddelandet  Further information about New Equity Venture

Publicerat: 1/5/2017 11:26:43 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se