Dignita Systems: Dignita Systems AB stärker sin förmåga att bearbeta marknaden i Förenade Arabemiraten

Se pressmeddelande

Dignita Systems AB har som tidigare meddelats ingått ett distributionsavtal med ASPRO Middle East DMCC (”ASPRO”). Genom detta avtal säkerställde Dignita en distributör för att bearbeta marknaden i Förenade Arabemiraten och ta en del av marknaden i denna mycket expansiva region.

De senaste månaderna har stärkt Dignitas tro att denna region erbjuder stora affärsmöjligheter.  Dignita har exempelvis tillsammans med ASPRO genomfört ett antal kundbesök i Förenade Arabemiraten samt genomfört en Pilot installation av vårt alkolås AL-100 hos en stor potentiell slutkund. Vi får även löpande positiva signaler från ASPRO om att ytterligare kunder har ett intresse för våra produkter.

I detta sammanhang har Dignita en önskan att stärka sin förmåga att bearbeta denna region samt att säkerställa en långsiktig relation med ASPRO. Samtidigt har huvudägarna i ASPRO utryckt intresse att investera i Dignita för att stärka sin relation med Dignita där detta tydligt visar deras tro på Dignitas produkter samt ASPROs förmåga att sälja Dignitas produkter i regionen. Detta är strategiskt viktigt för Dignita och skälet varför vi valt att förbigå aktieägarnas företrädesrätt.

Sammantaget har detta lett till att Dignitas styrelse beslutat att, med stöd av bemyndigande från årsstämman i april 2016, att:

-        Genomföra en riktad nyemission till ASPROs huvudägares investeringsbolag, Jumeirah Limited, Paralimini Cypern (“Jumeirah”), om 300 000 nya aktier till en aktiekurs om 10kr per aktie vilket ger Dignita ett kapitaltillskott om 3mkr som ämnas användas till att underbygga en ökad marknadsbearbetning. Antalet aktier efter denna emission är 3 650 000 aktier där aktiekapitalet uppgår till 730 000kr

-        Att ställa ut teckningsoptioner till Jumeirah med en löptid till 31 januari 2018 som ger dem rätt att teckna ytterligare 125 000 nyemitterade aktier till en aktiekurs om 16kr per aktie. Utnyttjande av dessa teckningsoptioner är villkorade av att ASPRO lyckas utverka typgodkännande av AL-100 (se ovan) hos Trafikverket i Förenade Arabemiraten samt att överenskommelse nås om en aktieinvestering från Dignitas sida i ASPRO innan teckningstidens utgång. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs 2 mkr i kapital till Dignita där antalet aktier då uppgår till 3 775 000 aktier och aktiekapitalet till 755 000kr

Partner Fondkommission har varit Dignitas rådgivare i denna transaktion

Anders Eriksson, VD Dignita:

”Vi på Dignita är glada att vi kunnat komma överens om en lösning som stärker vår relation med ASPROs ägare som stärker vår position i denna mycket expansiva region. Vi bedömer att Förenade Arabemiraten med kringliggande marknader har en stor potential för våra produkter som ger förutsättningar för betydande försäljningsvolymer över tiden.

Vi är givetvis också glada att ASPROs huvudägare genom sin investering i Dignita visar sitt engagemang och tro på sin förmåga att skapa stora volymer i denna expansiva region samtidigt som vi kan fortsätta att fokusera på att utveckla våra kärnmarknader i Europa”.

Nick Ntigrintakis CEO Jumeirah Limited samt ASPRO Ltd

”Vi är väldigt glada att vi fått möjlighet att investera i Dignita som vi anser har marknadens bästa produkter där Dignita visat sin förmåga att attrahera kunder med mycket höga kvalitetskrav. Vi har redan starka indikationer för behovet av Dignitas produkter från ett antal stora kunder. Vår bedömning är att marknaden för Dignitas produkter är betydande i region och detta vill vi givetvis dra nytta av. Vi känner oss väl förberedda och har stora ambitioner med vårt samarbete och är därför glada att vi lyckats ingå avtal som ytterligare stärker vår relation med Dignita. Vi ser med stor tillförsikt på framtiden”.


Se pressmeddelande

Publicerat: 1/10/2017 10:05:44 AM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se