Igrene: Igrene möblerar om i sin styrelse

Se pressmeddelandet

AB Igrene planerar för att 2017 ansöka om produktionstillstånd för att utvinna gas inom Morafältet.  Företaget står inför ett skarpt läge och ser över organisation och styrelse.

Som nyligen meddelats ämnar Mats Budh trappa ner och avgå som verk-ställande direktör för bolaget. Processen att finna hans efterträdare pågår och styrelsen räknar med att kunna slutföra detta arbete senast under mars månad 2017. 

Ledamöter
Inför årsstämman den 23 januari 2017 föreslås styrelsen få följande sam-mansättning med omval av

Anders Rydberg, Göteborg, f 1950

Civilingenjör Väg & Vatten. Under de senaste 25 åren VD för Flygfältsbyrån och senast COWI AB, som är ett teknikföretag med omfattande verksamhet inom processanläggningar för bl.a gas och olja. Numera styrelseuppdrag i ett flertal bolag.

Yvonne Vertes von Zikorszky, Zurich CH, f 1961, bördig från Orsa
9 års erfarenhet som företagskonsult hos Booz Allen & Hamilton (Franrike, Tyskland). 20 år som investmentbanker hos en schweizisk bank.

Karl-Åke Johansson, Boliden, f 1946
Bergsingenjör inom gruv- och mineralbrytning. Under 20 år olika chefs-tjänster inom Boliden såväl i Sverige som utomlands. Därefter kvalificerade uppdrag för Vägverket, SCC Scandia Consult, Terra Mining och vd för Lapp-land Goldminers. Numera egen konsultverksamhet samt styrelseuppdrag.

Vidare föreslår valberedningen nyval av

Annette Berkhahn Blyhammar, Täby, f 1962
Annette är utbildad civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Hon har lång erfarenhet som managementkonsult inom energisektorn, framför-allt med fokus på naturgas och elindustri. Hennes uppdrag har huvudsakli-gen kretsat kring marknadsanalys, investeringsbedömningar och strategiut-veckling. Hon har även under en tid varit ansvarig för koncernstrategi på Vattenfall. Under senare år har hennes arbete fokuserat på förnyelsebar energi och strategisk hållbarhet.

Mats Budh, Mora, f 1946
Mats har som grundare och tidigare ordförande i Igrene sedan 2012 verkat som dess verkställande direktör. Rekryteringen av Mats efterträdare pågår. Mats har ett gediget förflutet inom verksamhets- och bolagsutveckling i ledande ställning och han har stor kunskap om Igrene och dess förutsättningar. 

Som suppleant föreslår valberedningen omval av Anders Wallgren, Stockholm, f 1951

Från den nuvarande styrelsen avgår således 

Ola Blumenberg, ordförande, Mora, f 1950 och anför personliga skäl. Ola har varit ordförande sedan 2013 och har med sin revisorsbakgrund aktivt medverkat vid Igrenes notering på AktieTorget och vid de nyemissioner bo-laget genomfört därefter.

Jonas Estéen, ledamot, Mora, f 1971. Jonas, som är egen företagare inom många branscher anför tidsskäl och att han inte anser sig kunna bidra med sitt kunnande inom Igrenes specialområde.

Tomas Wikner, ledamot, Mora, f 1951. Tomas är jur kand och advokat och driver egen advokatbyrå inom affärsjuridik, konkurs- och obeståndsrätt. Tomas gör sitt sista år inom det egna företaget och vill ägna all sin tid åt detta.

Paul Storm, suppleant, Orsa, f 1927 anför åldersskäl. Paul är medgrundare till Igrene och han har med stora kunskaper om Dala Djupgasprojektet och Siljansringens beskaffenhet aktivt bidragit till Igrenes framgångar.

Till valberedning föreslås

Jack Gottling, Mora, ordförande, omval

Tomas Wikner, Mora, ledamot, nyval

Arvoden

I arvode till styrelsen föreslås
4 prisbasbelopp till styrelseordförande
1 prisbasbelopp till ledamot
0.5 prisbasbelopp till suppleant

Till valberedningen föreslås

3.000 kronor till ordförande
2.000 kronor till ledamot

För ytterligare information kontakta

Ola Blumenberg, ordförande, eller                                               Mats Budh, verkställande direktör, ola.blumenberg@igrene.se                                                            mats.budh@igrene.se

070-399 82 85                                                                                        070-650 62 26

Om Igrene

AB Igrene prospekterar efter gas och olja i Siljansringen i Dalarna. Bolaget är noterat på AktieTorget och har cirka 3 000 aktieägare. Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater. Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Flera provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas. Nu pågår arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om. Igrene har varit verksamt i 13 år. Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket stora områden av den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern där förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är goda. Med de undersökningstillstånd, som nyligen utverkats, ämnar Igrene att fördjupa undersök-ningsarbetet även på några platser innanför kraterkanten.

Se www.igrene.se  


Se pressmeddelandet  Further information about Igrene

Publicerat: 1/10/2017 10:34:45 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se