Orasolv: Valberedning årsstämma 2017

Se pressmeddelande

Valberedningen består av nedanstående ledamöter

Rune Löderup
Torbjörn Gunnarsson
Bertil Haglund
Håkan Hallberg, sammankallande

För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Hallberg                                                   Birgitta Lönnberg
VD Orasolv AB                                                    CFO Orasolv AB
Tel: 0704-83 38 11                                              Tel: 0707-20 58 00

Oralsolvs affärsidé är att driva, utveckla och förvärva helägda tandvårdsmottagningar. Orasolv bedriver idag verksamhet i nio kliniker. Orasolv AB är noterat på Aktietorget.


Se pressmeddelande  Further information about Orasolv

Publicerat: 1/11/2017 9:34:28 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se