AktieTorget: Marknadsmeddelande 13/17 - Information om teckningsoption TO 2 i SpectraCure AB

Se marknadsmeddelande Document divider See Market Notice

For an english version of this market notice, please see the attached english document

Första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2 (SPEC TO2) är den 27 januari 2017. 

Information om optionen:
Kortnamn: SPEC TO2
ISIN-kod: SE0009294853
Orderboks ID:131835
Första dag för handel: 27 januari 2017
Teckningsperiod: 31 januari 2018 till och med den 28 februari 2018
Teckningskurs: 1 SEK
Marketsegment/no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Stockholm den 24 januari 2017

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via
e-post info@aktietorget.se


Se marknadsmeddelande Document divider See Market Notice

Publicerat: 1/24/2017 3:13:44 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se