EcoRub: Ecorub  AB  på IPEM i Cannes 25-27/1 - ett av 35 handplockade innovationsföretag i EU

Se nyhetsbrev

EU-kommissionen har tidigare konstaterat att miljösektorn är en av de få (enda?) branschen som växer i EU. Miljöbranschen växer med ca 15% per år.  70 % av miljöföretagen finansieras av USA eller Japan. För att öka på tillväxten i EU och för att säkerställa att EU:s miljö företag expanderar inom EU ser EU-kommissionen det som en överlevnadsfråga att få fart på tillväxten inom miljösektorn och har sett till att Europeiska Investeringsbanken och European Investment Fund satsar pengar i form av garantier. Ca 450 miljarder kronor satsas för detta ändamål i Europa.

En annan del av satsningen sker via EASME (Executive Agency of Small and Medium size Enterprices) där man med olika medel stöttar.

I samband med IPEM (International  Private Equity Market) i Cannes 25-27/1 bjöd  EASME in 35 företag i Europa för att stötta dem att hitta finansiering. Ecorub AB var enda svenska företag som bjöds in. Alla var inte miljö företag utan en stor del var andra typer av företag som stöttats tidigare av EASME. Detta var första gången EASME gjort en sådan satsning. Vi får se det som mycket ärofullt att ha blivit handplockade och fått våra kostnader betalda. I satsningen ingick också utbildningsinsatser. Vi kan konstatera att EU engagerar sig för att ge EcoRub ”luft under vingarna”.

Eco-Innovation programmet har gett bidrag till 250 projekt inom EU och EcoRub AB är ett av dessa.  Bidraget beslutades 2010 och slutredovisades 2014.  Motivet var då: 

“The creating of Europe´s first value chain of recycled rubber from end-of-life tyres to high quality rubber & plastic end products brings the beginning of a solution for the recycling of tires in Europe.”

På konferensen fanns inte enbart investerare utan och en massa advokater, översättare, kluster, mm.  Mitt mål var att hitta tio möjliga investerare och det gjorde jag med råge. Vad detta kan ge vet jag inte. EcoRub är ju mångt och mycket en udda aktör. Dels finns vi Europas utkant (Sverige och dessutom nära polcirkeln) men främst förknippas vi med tung industri och ”hippfaktorn” är inte så hög i investerarnas ögon. Det fanns inga investerare från Sverige representerad på konferensen. Många av de investerare som jag kontaktade deklarerande omgående att de bara investerar i Central-Europa.

Det tillhör god ton i sådana här sammanhang att man är positiv och om någon månad kan vi veta om det fanns någon substans i de positiva ordalagen.

20170130

Åke Paulsson

Vd/Ceo

ake.paulsson@ecorub.se

+46 70 66 34 174

EcoRub AB             Sågverksgatan 10              913 31 Holmsund

090-232  00            www.ecorub.se                  info@ecorub.se


Se nyhetsbrev  Further information about EcoRub

Publicerat: 1/30/2017 9:59:49 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se