Zenergy: Zenergy möter bostadsbrist i Skillingaryd med moderna boendemoduler Det får inte bli dyrt att bygga bra bostäder i lågenergiklass

Se nyhetsbrev

För att möta den bostadsbrist som råder ska Zenergy nu bygga ett helt nytt bostadskvarter i Skillingaryd. Med 23 nya bostäder i lågenergiklass vill företaget bevisa att boendemoduler kan hålla hög kvalitet, vara trivsamma och samtidigt ett kostnadseffektivt val.

Många har tyvärr förutfattade meningar om bostäder i modulformat och det är något som Zenergy vill motbevisa med sina boendemoduler som är uppbyggda av smarta ZIP-element. Genom att bygga ett bostadskvarter i modulformat vill Zenergy skapa moderna bostäder som inger en känsla av modernitet, soliditet och trivsamhet.

Centrala bostäder i Skillingaryd

I Skillingaryd är bostadsbristen stor varpå ett nytt bostadskvarter kommer att möta behovet av bostäder. Zenergy har köpt ett centralt markområde på 3 000 kvm där Zenergy under mars/april beroende på vädret kommer att starta etableringen av 23 stycken lägenheter varav 4 ettor, 10 tvåor och 9 treor. Zenergy har redan hyresgäster som ställt sig i kö.

-    Byggprocessen från markberedning till etablering kommer att gå snabbt då vi för fabricerar modulerna i vår fabrik i Skillingaryd. Därefter tar etableringen endast någon månad inklusive asfaltering, plantering av gräsmattor, lek- och parkeringsplatser.

23 nya boendemoduler

Med bostadskvarteret Illern1 vill Zenergy motbevisa synen på moduler och det är av yttersta vikt att skapa ett modernt och trivsamt område. Bostäderna ska ha uteplatser, parkeringsplatser liksom lekplats för barnen.

-    Vi vill att människor ska bli imponerade över hur högkvalitativa modulerna faktiskt är. Många tror att moduler ekar, är rektangulära och rätt sterila. Detta vill Zenergy motbevisa med sina moduler.

Patenterat ZIP-Element

Vad som lyckas göra Zenergys boendemoduler högkvalitativa men samtidigt energieffektiva är de smarta ZIP-elementen. Våra moduler ger den bästa möjliga inomhusmiljön och med våra ZIP-Elementet blir boendet lätt sanerat, antibakteriellt och antiodört. Med modulernas långa livslängd skapas även ett högt andrahandsvärde och för att skapa förnyelsebar energi avser Zenergy även installera solceller på taket.

Det nya bostadskvarteret förväntas stå inflyttningsklart efter sommaren 2017.

För mer information kontakta:

Olle Magnusson – VD, Zenergy AB (publ), 0707 – 61 81 33 ,  olle.magnusson@zenergy.se


Se nyhetsbrev  Further information about Zenergy

Publicerat: 2/17/2017 8:31:49 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se