Interfox Resources: Interfox Resources AB (publ) kommer att presentera bolagets hel- och delårsrapporter under 2017 enligt nedanstående kalender:

Se pressmeddelande

Kvartal 4 och bokslutskommuniké 2016: 22 februari 2017
Kvartal 1 2017: 18 maj 2017
Årsstämma 2017: 18 maj 2017
Kvartal 2 samt 6 mån, jan – juni 2017: 24 augusti 2017
Kvartal 3 samt 9 mån jan – sept 2017: 23 november 2017
Kvartal 4 och bokslutskommuniké 2017: 22 februari 2018

För ytterligare information, kontakta:

Anders Thorsell, t f VD

Email: anders@interfox.com samt tel 070-773 20 45 

Denna information är sådan information som Interfox Resources AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2017.

Fakta om Interfox Resources AB (publ):

Interfox Resources är ett bolag med inriktning på prospektering avseende olja och gas i Ryssland. I Ryssland kontrollerar Bolaget en licens i Tomskregionen i västra Sibirien, Ellej-Igaiskoje 71-1. Bolaget genomför ett arbetsprogram i syfte att omvandla resurser till reserver. Interfox Resources aktie är noterad på Aktietorget under namnet IFOX.


Se pressmeddelande

Publicerat: 2/17/2017 1:56:30 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se