EatGood: Ny distributör i Israel har köpt två Lightfry-ugnar

Se pressmeddelandet

EatGood Sweden AB har slutit avtal med NYGA-Chef om försäljning och distribution av Lightfry-ugnen i Israel.  NYGA-Chef är en nationell distributör av europeisk och amerikansk köksutrustning med hög kvalitet. Bolaget har ett utbud av professionell köksutrustning som säljs till restauranger och har totalt ett 70-tal anställda. I samband med tecknandet av distributionsavtalet har EatGood levererat två Lightfry-ugnar som sålts enligt prislista. I avtalet ingår även att EatGood ska utbilda säljarna på produkten i Israel.

”Vi ser ett allt större intresse av Lightfry-ugnarna både på hemmaplan och internationellt. Att NYGA-Chef tar in våra ugnar i sitt sortiment ser vi som ett erkännande, då de har alla de viktigaste varumärkena på marknaden inom restaurangutrustning i sin produktkatalog”, säger Henrik Önnermark, VD i EatGood AB. ”De satsar även offensivt att komma ut på marknaden med Lightfry-ugnen, vilket bådar gott för framtiden. Det är viktigt att hitta de rätta distributörerna som är beredda att jobba för att få ut våra produkter på marknaden, och där känns NYGA-Chef helt rätt”.

För ytterligare information:
Kontakta Henrik Önnermark, VD EatGood Sweden AB, tel: 073-687 21 26,
E-post: henrik@eatgood.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som EatGood Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2017.

Kort om EatGood
EatGood Sweden AB har utvecklat Lightfry-ugnen för att tillaga mat så som pommes frites utan frityrolja, vilket påverkar arbetsmiljön positivt för de som arbetar i restaurangköken men framförallt ger betydligt nyttigare mat för konsumenterna. EatGood står inför en kommande expansion av verksamheten med möjlighet till försäljning på en internationell marknad till ett antal större kunder inom snabbmatsbranschen och restaurangbranschen samt andra matställen så som skolor, sjukhus, och personalmatsalar 


Se pressmeddelandet  Further information about EatGood

Publicerat: 2/22/2017 8:35:20 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se