AktieTorget: Marknadsmeddelande 38/17 - Information om företrädesemission Invent Medic Sweden AB

Se marknadsmeddelandetDocument dividerSee market notice

For an english version of this market notice, please see the attached english document

Sista dag för handel i bolagets aktie, IMS, med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen är den 1 mars, 2017. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 2 mars, 2017.

För en (1) befintlig aktie av erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie för 10,20 sek per aktie. (1:8 á 10,20 sek)

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 9 mars 2017 till och med den 21 mars 2017. Teckningstiden är den 9 mars 2017 till och med den 23 mars 2017.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 9 mars 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Information om teckningsrätten: 

Kortnamn: IMS TR
ISIN-kod: SE0009690126
Oderboks ID: 133711
Första handelsdag: 9 mars 2017
Sista handelsdag: 21 mars 2017
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Information om betald tecknad aktie:

Kortnamn: IMS BTA
ISIN-kod: SE0009690134
Orderboks-ID: 133712

Handelsperiod: Den 9 mars 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Stockholm den 27 februari 2017 

AktieTorget telefon 08-511 68 000
e-post info@aktietorget.se


Se marknadsmeddelandetDocument dividerSee market notice

Publicerat: 2/27/2017 12:11:34 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se