Lucent Oil: Nedsättning av aktiekapital genom återbetalning till aktieägarna med 30 öre per aktie

Se pressmeddelandet

Vid extra bolagsstämma den 1 december 2016 beslutades att bolagets aktiekapital ska nedsättas med 835 500,60 kronor genom återbetalning till aktieägarna.

Lucent Oil AB har erhållit bolagsverkets tillstånd att verkställa nedsättningen och bolaget kan därmed återbetala 835 500,60 kronor till aktieägarna vilket motsvarar 30 öre per aktie.

Avstämningsdag för återbetalning är den 7 mars 2017 och utbetalningsdag är den 10 mars 2017. Vilket innebär att sista dag för handel i bolagets aktier inklusive återbetalning är den 3 mars 2017 och första dag för handel i bolagets aktier exklusive återbetalning är den 6 mars 2017.

Denna information är sådan information som Lucent Oil AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2017.


Se pressmeddelandet  Further information about QuiaPEG Pharmaceuticals

Publicerat: 2/28/2017 1:45:07 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se