Community Entertainment: Bokslutskommuniké januari-december 2016

Se bokslutskommuniké

Fjärde kvartalet 2016

 • Nettoomsättningen för fjärde kvartalet ökade till 790 (546) Tkr.
 • Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till –215 (–270) Tkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till –582 (–570) Tkr.
 • Resultat per aktie uppgick till –0,29 (–0,34) kr.

Januari – december 2016 

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 734 (1 331) Tkr.
 • Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till –1 825 (–2 339) Tkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till –2 831 (–593) Tkr. (Jämförelsetalet för 2015 påverkades av vår försäljning av aktieinnehavet i Edimia Education AB vilket innebar en reavinst på 2 600tkr)
 • Resultat per aktie uppgick till –1,55 (–0,36) kr.

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • Under januari tecknades TO 15 till 78 procent och bolaget tillfördes drygt 1,5 Mkr.

VD-kommentar:

”Vi är inte nöjda med 2016”

Vi ökade vår nettoomsättning med 30 % jämfört med 2015 till drygt 1 700 tkr och i Q4 med 45 % till knappt

800 tkr jämfört med 2015.

Vi startade upp samarbeten med ytterligare flera starka varumärken 2016 som SJ, Svenska Spel, Metro, Viasat, McDonald’s och ett ledande läkemedelsföretag i Sverige för att nämna några. Vår kundportfölj innehåller för närvarande ca 40 varumärken som har investerat i den kommunikationsmetod vi erbjuder.

Jag tycker dessutom att 2016 är det absolut bästa året i bolagets historia.

Men vi är ändå inte nöjda.

Vi vill ha en ännu större kundportfölj, öka intäkterna ännu mer så att vi kan erhålla ett positivt resultat och ett positivt kassaflöde. Vi har nått en bit på väg men vi har fortfarande en bit kvar. Samtidigt vill vi ha möjlighet att investera i att fortsätta utveckla verksamheten både personalmässigt och genom produktutveckling.

Det vi kan konstatera är att under hela året har vi sett till att ge oss själva fantastiska förutsättningar inför framtiden. Kundportföljen vi idag har innehåller väldigt många stora och starka varumärken vilket naturligtvis ger oss stora möjligheter till både mer- och nyförsäljning. De varumärken vi har knutit till oss och som vi idag samarbetar med ger oss garanti på att vi har en kommunikationsmetod och en plattform som är högintressant för större företag. Vi får dagligen bekräftelse på att vi har en stor fördel att kunna presentera våra nuvarande samarbetspartners för potentiella nya uppdrag. Självklart blir det intressant att ta del av sättet vi arbetar inom kommunikation när så många stora och starka varumärken redan samarbetar med oss. Det är en enorm fördel.

Detta ger oss själva också ett väldigt stort självförtroende eftersom det är ett klart bevis på att vi gör rätt och har en sylvass kommunikationsmetod som kompletterar den totala kommunikationen på ett optimalt sätt. Det har visat sig att det ger resultat både kort- och långsiktigt. Det genererar i sin tur stora möjligheter till merförsäljning inom olika affärsområden hos företagen vi samarbetar med. Vi kommer också i samband med det anpassa och utveckla vår affärsmodell till att bli så intäktsbringande som möjligt eftersom vi har möjlighet med så stora företag som kundbas.

Varför väljer då flera av Sveriges största annonsörer oss som en mindre aktör som leverantör?

Vi får frågan ofta och det är ju aldrig lätt att ge ett generellt svar på en frågeställning som du inte har ett direkt svar på men jag ska göra ett försök. Som jag har varit inne på så är vår kommunikationsmetod och vår utvecklade IT-plattform ett spännande och relativt nytt sätt att kommunicera på som marknaden dessutom alltmer blir nyfikna på att pröva. I decennier har det pratats om i mediabranschen hur man ska lyckas nå igenom i det enorma mediebruset och få uppmärksamhet på just det som du vill kommunicera. Konsulter tjänar miljarder varje år på att arbeta fram konceptuella lösningar och metoder som de anser vara bäst just för att nå fram med sina budskap.

Vårt sätt att bidra till detta är att vi sticker ut och är nytänkande och följer ett innovativt sätt att sprida budskap. Vi har lyckats att påvisa det för alla varumärken som anlitar oss i dagsläget och då blir naturligtvis intressant för andra aktörer att lyssna och undra ”vad var det dom gjorde som var så bra?”. Sedan att det ger positiva resultat i olika typer av mätningar visar ju styrkan i vårt sätt att kommunicera och gör att man vill hålla fast vid det man har och därmed har man utvecklat sin kommunikation med en spjutspetsprodukt. Vår Quiz-Manager.

Vi har också ytterligare ett tydligt bevis på att vi har nöjda kunder. Ingen har hittills valt att säga upp samarbetet med oss. Det tycker vi är en styrka som talar för sig själv.

Ett annat bevis på att det finns en framtidstro för oss som bolag var också tydlig under 2016. Vår företrädesemission övertecknades och teckningsoptionsprogrammet tecknades till ofattbara 78 %. Det genererade 3 500 tkr totalt till bolaget. Detta gjordes då vår aktuella kurs oftast låg lägre än de 6 kronor som var teckningskursen för emissionen och optionerna. Detta är ju oerhört starkt förstås och visar att våra ägare och nya investerare tror på det vi gör. Det är ju naturligtvis oerhört kul att konstatera.

För ett år sedan skrev jag i vår bokslutskommuniké för 2015 att vi kunde konstatera att vår kommunikationsstrategi hade fallit väl ut och gett oss en hög besöksfrekvens och att det var något som vi skulle fortsätta med även under 2016. Det har vi gjort och resultatet är mycket tillfredsställande och det kommer också vara grunden i vår fortsatta marknadsföring under 2017.

Vi märker tydligt som jag skrev då att kommunikation genom gamification genererar högt underhållningsvärde, stort engagemang, lojala besökare/betraktare/användare och är direkt eller indirekt resultatdrivande både enskilt eller i kombination med övriga medieslag. Precis det jag har varit inne på och det har inte förändrats utan tvärtom.

Jag berättade också att vi hade som målsättning att utveckla våra produkter så att vi kan bredda användningsområden och kunna erbjuda fler tjänster till marknaden. Det har vi gjort och det mest tydliga är att vi har anpassat oss så att vi kan vara av intresse för de företag som har behov av e-learning där man ges utrymme för att ge fria svar och flera svar för på olika frågeställningar eller påståenden för att nämna några exempel. Vi märker att e-learning är ett område där vi kan vara en väldigt intressant samarbetspartner för och behovet av användningen av just e-learning ökar på marknaden. Vidare släppte vi i julas en ny julkalender som vi smyglanserade med bra resultat och som därför kommer att få fullt försäljningsfokus inför december 2017. Vi lägger mycket fokus på utveckling och vi kommer att fortsätta med att utveckla verksamheten.

Det finns mycket spännande idéer om hur vi ska finna fler lönsamma produkter inom vårt segment och det kommer att visa sig framöver. Jag återkopplar alltid till det jag har skrivit om tidigare och vår produktutveckling kommer jag ha all anledning att återkomma till i kommande rapporter. 

Jag lovade också att vår plug-in-tjänst i WordPress – Easy Quiz Player – skulle marknadsföras betydligt hårdare och mer frekvent under detta år. Det har delvis gjorts och intäkterna ökar. För att lyfta det ytterligare har vi bland annat anställt en person som kommer att ha till uppgift att marknadsföra EQP globalt. Vi kommer dessutom att ändra vår affärsmodell och går ifrån nuvarande prenumerationstjänst till att istället införa en direkt betaltjänst där du köper användningsrättigheterna av IT-plattformen endast en gång. Vi bedömer att det kommer att ge en tydligare och enklare bild av produkten och dess fördelar och bidra till att den blir mer attraktiv.

Sammantaget tycker jag alltså att 2016 är det absolut bästa året i bolagets historia. Som jag har beskrivit har det gett oss enorma förutsättningar för att nå ett positivt resultat. Vi har ett otroligt stort självförtroende och ett magiskt företagsklimat där våra olika kompetensområden kompletterar varandra på ett optimalt sätt. Vi ska bli fler och arbetet fortgår hela tiden med att träffa nya intressanta personer som eventuellt kan tillföra bolaget ytterligare spetskompetens.

Sedan är det bra att inte vara nöjd. Vi ska alltid sträva efter att bli ännu vassare och ännu bättre. Vi får ju bekräftelser flera gånger i veckan från våra kunder om hur nöjda de är med oss som leverantör. Det bidrar ju till ett mycket positivt arbetsklimat. Förstås.

Jag vill avsluta med att tacka alla våra ägare som under året har valt att fortsätta tilltron till vår verksamhet och trots en dyster historik inser att bolaget nu står rustat som aldrig förr. Tack.

Jag vill också passa på att tacka våra uppdragsgivare, våra kunder, som har valt oss som leverantör och samarbetspartner. Vi är oerhört stolta att vi har just har er som kunder.

Oj, vad jag ser fram emot 2017.

Tomas Järnstål – VD

Community Entertainment Svenska AB

Kontaktperson:
Tomas Järnstål
VD Community Entertainment
0736-89 99 15
tomas@comentab.se

Denna information är sådan information som Community Entertainment är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2017.

Community Entertainment har utvecklat en IT-plattform och en metod där företag kan skapa egna quizer i kommunikationssyfte. Vi har dessutom skapat en hög kompetens inom innehållsmarknadsföring, gamification och quiz. Syftet är att företag på ett engagerande, underhållande och informativt sätt kan få definierade målgrupper att lära sig mer om produkter och tjänster, presentera information om interna målsättningar eller utbilda medarbetare, nyanställda eller samarbetspartners.

Den standardiserade affärsmodellen bygger dels på licenser, där uppdragsgivaren tecknar ett avtalsbaserat kontrakt i som längst 12 månader och själv administrerar sina kampanjer samt har egen inloggning till vår IT-plattform, och dels på anpassade kampanjer utan tillgång till egen inloggning där vi erbjuder design, utformning och innehåll – även det i upp till 12 månader i taget.


Se bokslutskommuniké  Further information about Community Entertainment

Publicerat: 2/28/2017 2:50:39 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

 • Mäster Samuelsgatan 42
 • 111 57 Stockholm
 • Telefon: 08 - 511 68 000
 • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se