AktieTorget: Marknadsmeddelande 39/17 - Lucent Oil AB:s aktier handlas exkl. återbetalning den 6 mars 2017

Se marknadsmeddelandetDocument dividerSee market notice

For an english version of this market notice, please see the attached english document

Aktierna handlas exklusive rätt till återbetalning den 6 mars 2017. Sista dag för handel inklusive rätt till återbetalning är den 3 mars 2017.

Avstämningsdag för återbetalning är den 7 mars 2017. Utbetalningsdag är den 10 mars 2017.

För mera information se bolagets pressmeddelande den 28 februari 2017.

Information om aktien:
Kortnamn: LUCE
ISIN-kod: SE0001384850
Orderbok ID: 30329
Återbetalning: 0,30 SEK per aktie
Handel exkl. återbetalning: 6 mars 2017

Stockholm den 28 februari 2017.

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via
e-post info@aktietorget.se


Se marknadsmeddelandetDocument dividerSee market notice

Publicerat: 2/28/2017 4:31:57 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se