AktieTorget: Marknadsmeddelande 41/17 - Information om företrädesemission ahaWorld AB

Se marknadsmeddelandetDocument dividerSee market notice

For an english version of this market notice, please see the attached english document

Sista dag för handel i bolagets aktie, AHA, med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen är den 3 mars, 2017. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 6 mars, 2017.

För en (1) befintlig aktie av erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) aktier för 2,90 sek per aktie. (2:5 á 2,90 sek)

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 9 mars 2017 till och med den 21 mars 2017. Teckningstiden är den 9 mars 2017 till och med den 23 mars 2017.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 9 mars 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Information om teckningsrätten: 

Kortnamn: AHA TR

ISIN-kod: SE0009690746
Oderboks ID: 133908
Första handelsdag: 9 mars 2017
Sista handelsdag: 21 mars 2017
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Information om betald tecknad aktie:

Kortnamn: AHA BTA
ISIN-kod:
SE0009690753
Orderboks-ID:
133909
Handelsperiod:
Den 9 mars 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Stockholm den 1 mars 2017 

AktieTorget telefon 08-511 68 000
e-post
info@aktietorget.se


Se marknadsmeddelandetDocument dividerSee market notice

Publicerat: 3/1/2017 5:16:55 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se