EatGood: Nyemissionen övertecknad

Se pressmeddelandet

EatGood Sweden AB avslutade torsdag den 23 februari sin nyemission. Nyemissionen om 11,6 MSEK tecknades till 12,4 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om drygt 107 %. Med stöd av möjligheten i erbjudandet av en överteckningsemission har styrelsen beslutat att även nyttja det överskjutande kapitalet. EatGood tillförs därmed 11,5 MSEK efter avdrag för emissionskostnader som uppgår till cirka 900 000 kronor. Emissionen tecknades av drygt 700 investerare.

Genom den lyckade emissionen stärks rörelsekapitalet i bolaget och ger utrymme för att förstärka marknadsstrategin med ytterligare anställningar av säljare och teknisk support. Det gäller för EatGood att ta till vara på den positiva trend som finns i marknaden, då allt fler tänker på vad de stoppar i sig och vill ha nyttig mat även när de handlar mat på snabbmatsställen eller går på restaurang.

”Det är väldigt bra för oss att emissionen blev fulltecknad”, säger en Henrik Önnermark, VD för EatGood Sweden AB. ”Nu får vi resurser att verkligen satsa på Lightfry-ugnen och marknadsföring av den, såväl på hemmaplan som internationellt. Vi får hela tiden förfrågningar om Lightfry-ugnen och nu kan vi verkligen följa upp alla case fullt ut. Nu ser vi fram emot att leverera och bygga företaget, för efterfrågan finns.”

Genom nyttjandet av överteckningsemissionen kommer samtliga som tecknat sig i emissionen att få tilldelning. Avräkningsnotor till de som erhållit tilldelning skickas ut under kommande vecka. Första handelsdagen är den 27 mars 2017.

Efter emissionen har EatGood ett aktiekapital på 753 386,10 SEK fördelat på 7 533 861 aktier.

För ytterligare information:

Kontakta Henrik Önnermark, VD EatGood Sweden AB, tel: 073-687 21 26,
E-post: henrik@eatgood.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som EatGood Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 mars 2017.

Kort om EatGood

EatGood Sweden AB är ett utvecklingsbolag som tagit fram en produkt för att tillaga mat så som pommes frites utan frityrolja, vilket påverkar arbetsmiljön positivt för de som arbetar i restaurangköken men framförallt ger betydligt nyttigare mat för konsumenterna. EatGood står inför en kommande expansion av verksamheten med möjlighet till försäljning på en internationell marknad till ett antal större kunder inom snabbmatsbranschen och restaurangbranschen samt andra matställen så som skolor, sjukhus, och personalmatsalar.


Se pressmeddelandet  Further information about EatGood

Publicerat: 3/1/2017 5:40:11 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se