AktieTorget: Marknadsmeddelande 45/17 - Information om företrädesemission Senzime

Se marknadsmeddelandetDocument dividerSee market notice

For an english version of this market notice, please see the attached english document

Sista dag för handel i bolagets aktie, SEZI, med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen är den 8 mars, 2017. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 9 mars, 2017.

För en (1) befintlig aktie av erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie för 5,40 sek per aktie. (1:8 á 5,40 sek)

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 14 mars 2017 till och med den 24 mars 2017. Teckningstiden är den 14 mars 2017 till och med den 28 mars 2017.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 14 mars 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Information om teckningsrätten: 

Kortnamn: SEZI TR
ISIN-kod:
SE0009696438
Oderboks ID:134334
Första handelsdag: 14 mars 2017
Sista handelsdag: 24 mars 2017
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Information om betald tecknad aktie:

Kortnamn: SEZI BTA
ISIN-kod:
SE0009696446
Orderboks-ID:134351
Handelsperiod:
Den 14 mars 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Stockholm den 3 mars 2017 

AktieTorget telefon 08-511 68 000
e-post
info@aktietorget.se


Se marknadsmeddelandetDocument dividerSee market notice

Publicerat: 3/3/2017 4:21:03 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se