Lucent Oil: Handlingar till årsstämma den 29 mars 2017.

Se pressmeddelande

Kopior av de handlingar som skall finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen, hålls tillgängliga hos bolaget på bolagets hemsida, www.lucentoil.com och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin mejl- eller postadress. 


Se pressmeddelande  Further information about QuiaPEG Pharmaceuticals

Publicerat: 3/8/2017 1:47:12 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se