AktieTorget: Freedesk AB (publ) godkänt för notering

Se pressmeddelande

Första dag för handel i Bolagets aktie beräknas till den 27 april 2017.

Bolaget beskriver sin verksamhet enligt följande:

Freedesk är ett företag som utvecklar ett brett utbud av enkla och flexibla produkter för en mer aktiv och produktiv vardag. Fokus ligger på ett mer aktivt sätt att utföra sina vardagliga aktiviteter, för att öka användarens välmående och produktivitet. Initialt riktas fokus på bolagets portabla produkt Freedesk Desk Riser som möjliggör för användaren att stå upp och arbeta var och när man vill. Bolagets vision är att vara världsledande med enkla och flexibla lösningar som bidrar till en hälsosam och produktiv livsstil. Utöver Freedesk Desk Riser har bolaget även lanserat produkterna Freedesk Personal Space och Freedesk Lap Top Stand.

Fullständigt bolagsnamn: Freedesk AB (publ)

Organisationsnummer: 559019-4261

Aktiens kortnamn: FREESK

Aktiens ISIN-kod: SE0009496383

Bolaget har godkänts för notering på AktieTorget under förutsättning att AktieTorgets spridningskrav om minst 300 aktieägare uppnås samt att emissionen tecknas till minst 60 procent, motsvarande cirka 8,0 MSEK.

För mer information:

Stefan Westergård, VD Freedesk AB (publ)

Telefon: +46-40 44 30 15

E-post: stefan.westergard@thefreedesk.com

Hemsida: www.thefreedesk.se

Micha Velasco

Notering, AktieTorget

Telefon: +46-8 511 68 016


Se pressmeddelande

Publicerat: 3/15/2017 3:57:35 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se