Ecoclime: Ecoclime introducerar smartare affärsmodell för energiåtervinning i fastigheter

Se pressmeddelandet

Ecoclime erbjuder nu, via dotterbolaget Evertech, fastighetsägare bred front återvunnen energi från spillvatten till lägre kostnader än övrig värmeenergi. Det sker med ett nytt effektivare energiåtervinningssystem. Erbjudandet innebär att Evertech installerar och driftar energisystemet utan att fastighetsägare behöver bry sig om eller finansiera installationen – de betalar endast för den återvunna och levererade energin. Energisystemet och affärsmodellen ger fastighetsägaren upp till 95% återvinning av energi från spillvattnet i fastigheterna.

Den nya affärsmodellen för värmeåtervinning och termisk energiförsörjning från spillvatten har utvecklats tillsammans med en kommun i Sverige. Affärsmodellen har testats framgångsrikt med mycket gott resultat under mer än tre år för uppvärmning och tappvarmvatten i två olika typer av fastigheter.

Kontakt;

Lennart Olofsson VD. 070-5371642

Ecoclime med dotterbolaget Evertech är svenska företag som erbjuder innovativa system, produkter, installationer och tjänster för termisk energiåtervinning, energiförsörjning och energidistribution. Med den smartaste komfortventilationen (värme/kyla) och den effektivaste energiåtervinningen, till de lägsta kostnaderna, är Ecoclime/Evertech den självklara lösningen för fastighetsägare, hyresgäster och klimatet


Se pressmeddelandet  Further information about Ecoclime

Publicerat: 3/16/2017 12:01:28 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se