AktieTorget: Marknadsmeddelande 63/17 - Acosense AB noteras på AktieTorget den 20 mars 2017

Se marknadsmeddelandeDocument dividerSee market notice

For an english version of this market notice, please see the attached english document

Första handelsdag på AktieTorget för Acosense AB:s aktie är den 20 mars 2017. Kortnamnet för aktien är ACOS.

Det totala antalet aktier i bolaget är

Information om aktien:

Kortnamn: ACOS
Aktienamn: Acosense
ISIN-kod: SE0009580079
OrderBoks-ID: 135249
Organisationsnummer: 556790-4981
Kvotvärde: 0,20 kr per aktie
Första handelsdag: 20 mars 2017
Antal aktier: 4297800
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC code: XSAT

Stockholm den 16 mars 2017 

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via e-post info@aktietorget.se 


Se marknadsmeddelandeDocument dividerSee market notice

Publicerat: 3/16/2017 5:56:34 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se