VibroSense: Teckningstiden i aktuell emission av units förlängs på grund av IT-haveri

Läs som pdf

VibroSense Dynamics AB (”VibroSense”) meddelar idag, den 17 mars 2017, att teckningstiden i bolagets aktuella emission av units förlängs till den 21 mars 2017. Anledningen är ett tekniskt fel hos det emissionsinstitut som anlitats i samband med emissionen. De investerare som har skickat in anmälningssedel per mejl den 15 mars 2017 uppmanas att skicka in en ny anmälningssedel till emissionsinstitutet.

VibroSense genomför för närvarande en emission av units om initialt cirka 15,3 MSEK med vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner som vid fullt nyttjande tillför bolaget ytterligare 7,7 MSEK; totalt cirka 23 MSEK. VibroSense meddelar härmed att teckningstiden i aktuell emission kommer att förlängas till den 21 mars 2017. Detta på grund av ett tekniskt fel hos det emissionsinstitut som anlitats i samband med emissionen för att registrera anmälningssedlar. De investerare som har skickat in anmälningssedel per mejl den 15 mars 2017 uppmanas att skicka in en ny anmälningssedel till emissionsinstitutet.

Anmälningssedel finns tillgänglig på VibroSenses (www.vibrosense.se) , AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

För frågor avseende emissionen av units, vänligen kontakta

Sedermera Fondkommission
Tel: +46 40 615 14 10
E-post: info@sedermera.se
www.sedermera.se

För frågor avseende VibroSense Dynamics AB, vänligen kontakta

Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB,
Tel: +46 40 650 14 12
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.com

Denna information är sådan information som VibroSense Dynamics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 mars 2017.

VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och marknadsför medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter till diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare. Bolaget grundades 2005, är noterat på  AktieTorget och har sitt säte i Malmö, Sverige.


Läs som pdf  Further information about VibroSense

Publicerat: 3/17/2017 8:07:37 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se