Plejd: Idag inleds Plejds företrädesemission

Se pressmeddelande

Idag startar teckningsperioden i Plejds företrädesemission. Teckningsperioden sträcker sig fram till och med den 10 april 2017. Vid fullt tecknad emission tillförs bolaget cirka 17 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgår till cirka 1,2 MSEK. 

Emissionslikviden skall i huvudsak användas till att stärka rörelsekapitalet och därigenom förbättra förmågan att upprätthålla ett fortsatt högt tempo inom framförallt marknadsbearbetning och produktutveckling. Bolaget styrelse bedömer att det är av strategisk vikt att Bolaget inte drabbas av oväntade förseningar som hänförs till bristande finansiella resurser under en period av hög aktivitet i Bolaget.

Villkor för nyemissionen

 •  Rätten att teckna i nyemissionen tillkommer i första hand bolagets aktieägare, som för varje aktie erhåller en teckningsrätt. Även andra investerare kan teckna aktier i emissionen.
 •  Fem (5) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie.
 •  Teckningskursen är 15,00 kronor per aktie.
 •  Nyemissionen omfattar högst 1 136 700 aktier. 
 •  Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar finns publicerade på Plejds hemsida (www.plejd.se), på AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se), samt på Aktieinvests hemsida (www.aktieinvest.se).

Tidplan för nyemissionen

 •  Teckning med företrädesrätt sker genom kontant betalning från och med den 17 mars 2017 till och med den 10 april 2017. Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.
 •  Handel med teckningsrätter för teckning av aktier kommer att ske på AktieTorget under perioden den 17 mars 2017 till och med den 6 april 2017.
 •  Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den 17 mars 2017 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering förväntas ske i början av maj 2017.

Teckningsförbindelser

Bolaget har erhållit cirka 9,4 MSEK i ej säkerställda teckningsförbindelser, vilket utgör cirka 55 procent av emissionen.

Informationsträffar

I samband med den planerade emissionen kommer Plejd att delta vid informationsträffar för att informera om bolagets verksamhet och framtidsplaner. Informationsträffarna är gratis för besökare och det bjuds på lättare förtäring. Dock krävs i de flesta fall förhandsanmälan.

20 mars | Stockholm

Plats och tid: Kvinnokvällen 2017, Hotel Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61A i Stockholm, kl. 19.30
Arrangör: Aktiespararna
Anmälan: Via webformulär på http://www.aktiespararna.se/aktiviteter/Evenemang-2017/Kvinnokvallen-Stockholm-20mars/

22 mars | Göteborg

Plats och tid: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59, kl. 18.00
Arrangör: InWest Corporate Finance
Anmälan: Via mail till anmalan@inwestcorp.se

23 mars | Malmö

Plats och tid: Malmö Börshus, Skeppsbron 2 i Malmö, kl. 17.30
Arrangör: Herslow & Partners
Anmälan: Via mail till inbjudan@herslowpartners.se

Filmade presentationer

Bolaget medverkade den 14 mars 2017 vid Aktiespararnas aktiedag i Jönköping. En filmad presentation finns att tillgå på länk: http://aktiespararna.fnf.nu/player/clip/3423.

Finwire TV gjorde en intervju med VD Babak Esfahani den 7 mars 2017 vilket finns att tillgå på länk: https://youtu.be/wdTXVG7Un5o. 

Projektledare och emissionsinstitut

Plejd har anlitat InWest Corporate Finance AB som projektledare och Aktieinvest FK AB som emissionsinstitut i samband med kapitaliseringen.

För ytterligare information

Babak Esfahani

VD, Plejd AB

Telefon: 0735-322 391

E-post: babak.esfahani@plejd.com

Om bolaget

Plejd är ett innovativt svenskt teknikbolag som utvecklar produkter och tjänster för smart belysning och hemautomation. Bolaget vitaliserar belysningsmarknaden genom att ligga i framkant i den teknikutveckling som populärt brukar kallas för Internet of Things.

Denna information är sådan information som Plejd AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2017-03-17.


Se pressmeddelande  Further information about Plejd

Publicerat: 3/17/2017 9:11:08 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

 • Mäster Samuelsgatan 42
 • 111 57 Stockholm
 • Telefon: 08 - 511 68 000
 • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se