AktieTorget: Camanio Care AB (publ) godkänt för notering

Se pressmeddelande

Första dag för handel i Bolagets aktie beräknas till den 28 mars 2017.

Bolaget beskriver sin verksamhet enligt följande:

Camanio Care är ett bolag inom välfärdsteknologi med produkter inom robotik och uppkopplade tjänster som fokuserar på människors grundläggande behov. I dag erbjuder vi lösningar som ökar kvalitet på området aktivering och måltid, exempelvis jDome BikeAround och Bestic. Camanio Care har idag huvudkontor i Stockholm, dotterbolag i USA och distributörer i Danmark, Finland, Norge, Nederländerna, UK, Spanien, Frankrike, Tyskland, Italien och Australien.

Fullständigt bolagsnamn: Camanio Care AB (publ)

Organisationsnummer: 556761-0307

Aktiens kortnamn: CARE

Aktiens ISIN-kod: SE0009320286

Bolaget har godkänts för notering på AktieTorget.

För mer information:

Catharina Borgenstierna,VD Camanio Care AB
Telefon: +46-73 393 00 07

E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com 

Hemsida: http://www.camanio.com/sv/ 

Micha Velasco

Notering, AktieTorget

Telefon: +46-8 511 68 016


Se pressmeddelande

Publicerat: 3/17/2017 11:30:10 AM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se