Ecoclime: Ecoclime förhandlar projekt med ett av Sveriges största bostadsföretag

Se pressmeddelande

Vid ett möte igår beslutade Ecoclime och ett av Sveriges största bostadsföretag att inleda förhandlingar kring villkoren avseende en installation av två Evertherm återvinningssystem för spillvärme i en studentfastighet i Stockholm. Inget bindande avtal är tecknat ännu, men avsikten är att två Evertherm-system om 1,5 MSEK vardera, installeras hösten 2017 baserat på dotterbolaget Evertechs nya smartare affärsmodell som underlättar för fastighetsägare att fatta beslut om installationer av Evertechs energiåtervinningssystem.

I det aktuella projektet sparar Evertherm-systemen från Evertech minst 455 000 kWh köpt energi och levererar mer än 600 000 kWh energi, årligen. Hyresgästerna får på detta sätt tillbaka huvuddelen av den energi som redan använts i fastigheten. Evertherm-systemen utför det i ett cirkulärt kretslopp där upp till 95% av den producerade energin kan användas om och om igen. I projektet som omfattar mer än 200 studentlägenheter är inledande projektering av installationerna förberedd.

”Det finns ännu inga garantier för att projektet blir av, men intentionen från båda parterna är att gå vidare med förhandlingar kring detaljer i villkoren, vilket vi ser som mycket positivt”, kommenterar Lennart Olofsson, VD för Ecoclime Comfort Ceilings.

Kontakt:

Lennart Olofsson VD, 070-5371642

Denna information ärdan information som Ecoclime Comfort Ceilings AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17:e Mars 2017.


Se pressmeddelande  Further information about Ecoclime

Publicerat: 3/17/2017 11:45:55 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se