Storytel: Kommuniké från extra bolagsstämma i Storytel AB (publ)

Se hela pressmeddelandet

Storytel AB (publ) (”Storytel” eller ”Bolaget”) höll extra bolagsstämma idag den 20 mars 2017 varvid följande beslut fattades.

Extra bolagsstämman beslutade om att godkänna styrelsens beslut från den 1 mars 2017 om emission av högst 662 857 aktier av serie B, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.  

Genom emissionen kommer Storytels aktiekapital att kunna öka med 331 428,50 kronor till 24 255 020,00 kronor och det totala antalet aktier kommer att öka med 662 857 B-aktier till  48 509 405 B-aktier. Antalet A-aktier är oförändrat 635 A-aktier vilket efter emissionen innebär att totala antalet aktier i Bolaget uppgår till 48 510 040 när emissionen registrerats hos Bolagsverket. Emissionen innebär en utspädning om cirka 1,37 procent baserat på antalet utestående aktier och röster i Bolaget vid dagen för stämman och att samtliga aktier tecknas i emissionen.

Om Storytel

Storytel-koncernen består av två delar, Streaming och Publishing. Inom affärsområdet Streaming erbjuds en abonnemangstjänst för ljudböcker och e-böcker under varumärket Storytel, i dagsläget i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Holland och Polen. I affärsområdet Streaming ingår även ljudboksutgivning som bedrivs i ljudboksförlagen Storyside (Sverige) och Rubinstein Audio (Holland). Inom affärsområdet Publishing finns bokförlagen Norstedts, Massolit och Kontentan (Vuxen) och Rabén & Sjögren och B.Wahlströms (Barn & Ungdom) samt Norstedts Kartor.

Kontakt

Jonas Tellander, VD, jonas@storytel.com, Tel. 070-261 61 36

Rustan Panday, Styrelseordförande, rustan@storytel.com, Tel. 070-483 60 77


Se hela pressmeddelandet  Further information about Storytel

Publicerat: 3/20/2017 11:38:59 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se