Crowdsoft: Nyhetsbrev den 31 mars 2017

Läs som pdf

Välkommen till Crowdsoft nyhetsbrev som beskriver vad som har hänt senaste tiden i verksamheten

Emission

Under mars genomförde bolaget en företrädesemission där teckningstiden är klar sedan i måndags och bolaget kommer tillföras en total emissionslikvid om cirka 25,9 mkr före avdrag för emissionskostnader om cirka 4,4 mkr.

Vi vill tacka alla aktieägare som är med och stödjer bolaget framåt!

Marknadsläge

Behoven av lösningar för kommunikation, samverkan och lägesbild i verksamhetskritiska situationer fortsätter att öka och gensvaret för C-One i kunddialoger är gott. I och med att vi börjat ta kunddialoger i andra länder ser vi en tydligare medvetenhet om dessa typer av system och vilka behov de är riktade emot. Budgetmässigt finns även en större förståelse för att allokeringar för dessa typer av system måste göras.

Vi har uppdaterat vår webbplats och bl.a. infört språkval mellan engelska och svenska, samt lagt in mer information om features och segment. Vi har dessutom industrialiserat arbetet med produktion av marknadsföringsmaterial som är en del av ”marketing automation” processen och vars syfte är att öka effektiviseringen av säljarbetet.

Vi deltog denna vecka på Kriskommunikation offentlig sektor 2017 i Stockholm och deltar nästa vecka på Krisberedskap 2017 i Helsingborg. I april kommer vi även att delta på 7SÄK vårkonferens i Stockholm.

Kundprocesser

Vi ser tydligt att flera segment är intressanta och inte bara de som vi initialt hade tankar om. Under senaste kvartalet har vi skjutit fram positionerna gentemot sjukhus, event/idrottstävlingar, köpcentra, trafikoperatörer, säkerhetsföretag och vi ser även att systemet är tillämpligt för kontrollerad koncernkommunikation inom större företag och detta är segmentöverskridande.

Som vi tidigare sagt så är säljprocesserna långa och det måste vi upprepa, men det som är viktigt för oss är att vi gör framsteg och att behov och vilja att dra processerna framåt är starka från våra kunder.

C-One Produktstatus

Produktteamet har jobbat med en ny produktionsrelease, C-One 2.3, som kommer att släppas inom nästa kvartal. 2.3 releasen har en hel del nya features som utvecklats efter önskemål från marknaden. Releasen innehåller även funktioner, som sedan tidigare har varit planerade utvecklingar av C-One. 2.3 releasen är fokuserad på effektiva och kraftfulla funktioner i SAM och även App.

Systemet har ytterligare stärkts i sin stabilitet, snabbhet och användarvänlighet, vilket vi får bra feedback på i våra trials och demonstrationer.

Avslutning

För oss som jobbar i bolaget känns utvecklingen mycket bra. Vi har ökat aktiviteten både på marknadsföring och sälj. Intresset från potentiella kunder är gott, produkten körs i två driftsmiljöer, nya releasen 2.3 har substantiell ny och förbättrad funktionalitet och vi utför ett antal nya trials/tester.

Nu är vi laddade för nästa kvartal med stort säljfokus!

Hälsningar,

Alf Eriksson

VD, Crowdsoft Technology AB

Kort om Crowdsoft Technology AB

Crowdsoft levererar en helt ny typ av kommunikationssystem för operativt trygghets- och säkerhetsarbete som möjliggör stora vinster för en rad olika typer av företag och organisationer. Systemen är utformade med användarvänliga applikationer för smartphones och en central serverlösning för koordinering av stora informationsflöden. Affärsmodellen bygger på abonnemang, vilket innebär små initiala investeringar för kunder och återkommande intäkter för Crowdsoft. Aktien är listad på AktieTorget med kortnamn CROWD.


Läs som pdf  Further information about Crowdsoft

Publicerat: 3/31/2017 2:46:56 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se