Storytel: Storytel prickar sin prognos för kv1 2017

Se Pressmeddelande i pdf

Storytel hade 381 200 betalande abonnenter i genomsnitt under kv1 2017, jämfört med 381 000 abonnenter i tidigare lämnad prognos och en ökning med 21 000 betalande abonnenter från de 360 200 abonnenter Storytel hade i genomsnitt i kv4 2016.

Utfallet för kv1 2017 blev 241 400 abonnenter i Sverige och 139 800 abonnenter i utlandet. I kv1 2016 hade Storytel 180 300 abonnenter i Sverige och 88 000 abonnenter i utlandet.

”Det är glädjande att återigen kunna leverera på våra prognoser och att kunna säga att vi växer på samtliga våra marknader”, säger Jonas Tellander, VD på Storytel.

På intäktssidan uppgick streamingintäkterna för kv1 2017 till 96,2Mkr i Sverige och i utlandet till 59,5Mkr. Utlandet står för 38,2% av intäkterna, jämfört med 30% i kv1 2016.

Detta innebär att Storytels streamingintäkter för kv1 2017 har ökat med 56,2% jämfört med kv1 2016, från 99,7Mkr till 155,7Mkr. Omsättningen för kv1 2017 ligger i linje med tidigare lämnad prognos om 156Mkr.

Fotnot: Storytel Norge ägs endast till 50%, men abonnenter och intäkter i ovan siffror ingår till 100%. I koncernredovisningen tillämpas klyvningsmetoden.

Denna information är sådan information som Storytel AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april 2017.

Kontakt

Jonas Tellander, VD

jonas@storytel.com

Tel. 070-261 61 36

Rustan Panday, Styrelseordförande

rustan@storytel.com

Tel. 070-483 60 77

Om Storytel

Storytel-koncernen består av två delar, Streaming och Publishing. Inom affärsområdet Streaming erbjuds en abonnemangstjänst för ljudböcker och e-böcker under varumärket Storytel, i dagsläget i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Holland och Polen. I affärsområdet Streaming ingår även ljudboksutgivning som bedrivs i ljudboksförlagen Storyside (Sverige) och Rubinstein Audio (Holland). Inom affärsområdet Publishing finns bokförlagen Norstedts, Massolit och Kontentan (Vuxen) och Rabén & Sjögren och B.Wahlströms (Barn & Ungdom) samt Norstedts Kartor.


Se Pressmeddelande i pdf  Further information about Storytel

Publicerat: 4/5/2017 8:30:13 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se