Zenergy: Zenergy har erhållit kommunalt klartecken samt bygglov att upprätta modulbostäder och förvärvar därmed markområde i Skillingaryd

Se pressmeddelande

Zenergy förvärvar 3000 m2 markområde i centrala Skillingaryd och etablerar Zenergy ZIP-Bostäder i modulformat. Etableringen av modulboendekvarteret med 23 hyresrätt lägenheter huvudsakligen två och trerums lägenheter har påbörjats.

Intresset från kommunen liksom från kommuninvånarna är stort. Ett antal intressenter har redan lämnat sina intresseanmälningar till bolaget.

Efter kontakt med kommunen har förhandlingar förts gällande förvärv av det aktuella markområdet i centrala Skillingaryd. Kommunstyrelsen gav miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för det aktuella området. Efter godkänd ny detaljplan och godkänt bygglov påbörjas nu byggnationen i fabriken liksom markarbetet inför etableringen.

Syftet med detta modulbostadskvarter är förutom att tillfredsställa behovet av bostäder i Skillingaryd även att kunna visa och demonstrera för potentiella kunder till Zenergy hur Zenergy ZIP-Bostäder i modulformat kan utformas.

För mer information kontakta:

Olle Magnusson – VD, Zenergy AB (publ)

Telefon: 0707 – 61 81 33

E-post: olle.magnusson@zenergy.se

Denna information är sådan information som Zenergy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 april 2017.


Se pressmeddelande  Further information about Zenergy

Publicerat: 4/7/2017 10:33:45 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se