Peptonic Medical: Peptonic Medical avser att genomföra en företrädesemission

Se pressmeddelande

Stockholm den 12 april 2017. Det tidigare aviserade aktieägarmötet avhölls på Scandic Klara igår kväll. Vid mötet informerade VD Johan Inborr att styrelsen avser att lägga ett förslag till nyemission/bemyndigande inför årsstämman den 18:e maj. Syftet är att finansiera framtagande av vaginalgelen och dess marknadslansering som en receptfri CE-märkt produkt.

Styrelsen kommer att återkomma med ett detaljerat förslag i god tid före stämman.

Johan Inborrs presentation från aktieägarmötet finns upplagd på bolagets hemsida  www.peptonicmedical.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Inborr, VD
Telefon: 0708- 853 893
E-post: johan.inborr@peptonicmedical.se  

Denna information är sådan information som Peptonic Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2017.

Om Peptonic Medical

Peptonic Medical AB (publ) är ett biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utveckling av produkter inom kvinnohälsa. Bolaget grundades 2009 och dess första produktkandidat, Vagitocin®, är ett östrogenfritt alternativ, för lokal behandling av vaginal atrofi. Bolaget har genomfört kliniska fas I och II studier (behandling av vaginal atrofi) där man erhållit positiva resultat i paritet med de effekter som påvisats för de östrogenpreparat som finns på marknaden idag. Läs mer på www.peptonicmedical.se 


Se pressmeddelande  Further information about Peptonic Medical

Publicerat: 4/12/2017 8:10:27 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se