Zenergy: Styrelsens förslag till beslut på årsstämman Zenergy AB (publ) den 8 maj 2017

Se Styrelsens förslag till årsstämman

Styrelsens förslag till beslut på årsstämman Zenergy AB (publ) den 8 maj 2017
kl. 15.00 på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36 i Göteborg.
Inregistrering till stämman börjar kl. 14.00
.

Innehållsförteckning

Punkt 9 - Styrelsens förslag till disposition                                                                3

Punkt 14 – Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen                       4

Bilaga A - Bolagsordning                                                                                         5

Punkt 15 - Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande att besluta om nyemission  8

Punkt 16 – Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner                  9

_____________________

Göteborg i april 2017
Zenergy AB (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta:
Olle Magnusson
VD, Zenergy AB (publ) 556796-2260
0707 – 61 81 33
olle.magnusson@zenergy.se


Se Styrelsens förslag till årsstämman  Further information about Zenergy

Publicerat: 4/20/2017 5:56:20 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se