Cline: Cline Scientific erhåller godkänt patent i Japan

Se pressmeddelande

Cline Scientific har erhållit patentgodkännande i Japan avseende bolagets teknologi för framställning av så kallade Nanogradientytor, som används till forskning och tillverkning av stamceller samt cancerdiagnostik. Patentet gäller till och med år 2031

Den 14 mars 2017 meddelade Cline Scientific att bolaget erhållit besked om kommande godkännande i Japan för bolagets patentansökan med rubriken ”A method for preparing a surface with a controlled coverage of nanograde particles”. Denna patentansökan är nu godkänd, vilket innebär att patentet är gällande i Sverige, Kina, USA och Japan.

Denna viktiga milstolpe innebär att Cline Scientific har skydd för sin teknologi och sina produkter även på den japanska marknaden och nu dessutom har möjlighet att teckna licensavtal med aktörer i Japan, vilket inte har varit möjligt tidigare. Japan är mycket framstående inom stamcellsforskning, vilket är en av våra målmarknader, säger Cline Scientifics VD Patrik Sundh.

Vi har tidigare kommunicerat ett distributörsavtal med Funakoshi, en av de mest erkända distributörerna inom Life Science i Japan. Patentet gör att vi nu ser starkare affärsmöjligheter på den japanska marknaden, fortsätter Patrik Sundh.

Clines målsättning är att patentera teknologier och unika produkter på de mest attraktiva marknaderna för Life Science. I nuläget har man godkända patent på två av de tre viktigaste marknaderna, och förväntar att inom kort erhålla ett komplett patentskydd. 

Cline Scientific AB  

Carl Skottsbergs gata 22 B
413 19  GÖTEBORG

Telefon: 031-387 55 55 
E-post: info@clinescientific.com 
Hemsida: www.clinescientific.com

Denna information är sådan information som Cline Scientific AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2017.

Kort om Cline Scientific

Cline Scientific AB är ett bolag som med nanoteknik möjliggör för forskare att utveckla metoder för både att med stamceller skapa "reservdelar" till människokroppen och att studera cancerceller med högre precision. Med hjälp av Cline Scientifics patenterade Nanoytor och Nanogradienter kan forskarna lokalisera på vilket underlag som stamceller har en kontrollerad tillväxt eller exakt hur cancerceller påverkas av läkemedel. Bolaget har flertalet betalande kunder i form av forskare och forskningsprojekt runt om i världen.


Se pressmeddelande  Further information about Cline

Publicerat: 5/8/2017 10:35:36 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se