Cline: Kvartalsredogörelse för period 1 januari - 31 mars 2017

Se kvartalsredogörelse

Period januari - mars 2017 i sammandrag

 • Intäkter under första kvartalet uppgick till 317 kSEK (121 kSEK).
 • Resultat före skatt, - 570 kSEK (- 999 kSEK).
 • Summa eget kapital uppgick till 4 344 kSEK (6 750 kSEK) vid periodens slut.
 • Likvida medel uppgick till 2 792 kSEK (6 287 kSEK) vid periodens slut.

Resultat och ställning

Resultat för första kvartalet före skatt uppgick till -570 kSEK (- 999 kSEK) eller - 0,08 kr (- 0,13 kr) per aktie. Antal utestående aktie är 7 500 000 stycken (7 500 000 stycken). Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 2 792 kSEK (6 287 kSEK). Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period/tidpunkt föregående år.

Väsentliga händelser under perioden

 • I februari godkände det amerikanska patentverket, The United States Patent & Trademark Office, Clines patentansökan “A Method for Preparing a Surface with a Controlled Coverage of Nanograde Particles”.
 • I februari kom också ett förhandsbesked om att samma patentansökan i Japan kommer att godkännas under våren.
 • Under mars månad blev det klart att Cline Scientific AB har startat ett amerikanskt helägt dotterbolag, Cline Scientific Inc.
 • Under samma månad ökade Chalmersstiftelsen sitt aktieinnehav i Cline med 94 000 aktier. Stiftelsens totala ägarandel uppgår efter detta till ca. 5 % av kapitalet och ca. 3 % av rösterna.
 • Även VD Patrik Sundh har ökat sitt innehav med 14 000 aktier.
 • På årsstämman valdes Ann-Christine Hvittfeldt till styrelseordförande och Arne Ferstad valdes in som ledamot i styrelsen
 • Kundfaktureringen ökar, dels från befintliga kunder men även från nya kunder från bl.a Norge
 • Ökat intresse för Clines nanopartiklar har resulterat i återkommande ordrar till klinisk diagnostikforskning i Lund
 • Cline ställde ut med monter på ISSCR:s konferens i Basel, Schweiz i början på mars. Eventet fokuserade på kliniska applikationer av stamceller och besöktes framförallt av det stora kluster av läkemedelsbolag som finns i Schweiz och Tyskland.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Ökat intresse för Clines nanopartiklar har resulterat i initiala ordrar till kund i Hong Kong
 • Påbörjad förhandling med potentiell distributör i Schweiz
 • Erhållet godkänt patent i Japan.

VD kommentar

”Vi har under kvartalet som gått ägnat oss åt ytterligare patentansökningar som blev möjliga i och med godkännanden av vårt grundpatent i USA och Japan. Ett godkänt patent möjliggör en utökad satsning i båda dessa marknader där vi redan startat i Japan med en större distributör och i USA med en mindre. I USA har vi dessutom tagit beslutet att etablera en egen verksamhet på sikt och vi har därför redan nu startat ett dotterbolag, Cline Scientific Inc. Vårt mål är att ha en egen verksamhet startad där under 2018. Att etablera oss i USA som är världens i särklass största marknad för Life Science produkter ser vi som en otroligt spännande utmaning. Det är fortsatt i USA man måste lyckas för att nå in på de stora marknaderna för rutinanvändning och produktion.

Våra marknadsaktiviteter får fortsatt mycket fokus, senast med deltagande på ISSCR Basel konferens. I denna del av Centraleuropa finns ett antal större läkemedelsföretag med sina huvudkontor och forskningscentra (Novartis, Roche, Boehringer Ingelheim m. fl.). Därför kommer vi att fokusera våra marknadsansträngningar här och har som mål att senast under 2018 ha en direkt närvaro med egen personal.

Vår försäljning ökar stadigt och även om den fortfarande är relativt blygsam så innebär det för oss att vi förutom inkomster också börjar bygga upp de referenser som är så viktiga för att få ett genombrott i Life Science marknaden. Vi är ännu inte riktigt där, men vi står ”i dörren” och börjar få in foten på ett antal ställen; det är bara en tidsfråga innan vi får vårt första genombrott!”

Patrik Sundh

Verkställande direktör

Kommande rapport

2017-08-11

Granskning av revisor

Denna redogörelse har inte varit föremål för särskild granskning av företagets revisor. 

Göteborg den 2017-05-12

Styrelsen för Cline Scientific AB,

Ann-Christine Hvittfeldt, Styrelseordförande

Clas Bolander

Helena Herlogsson

Arne Ferstad

Patrik Sundh, VD

Cline Scientific AB  

Carl Skottsbergs gata 22 B
413 19  GÖTEBORG

Telefon: 031-387 55 55 
E-post: info@clinescientific.com 
Hemsida: www.clinescientific.com

Denna information är sådan information som Cline Scientific AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj 2017.

Kort om Cline Scientific

Cline Scientific AB är ett bolag som med nanoteknik möjliggör för forskare att utveckla metoder för både att med stamceller skapa "reservdelar" till människokroppen och att studera cancerceller med högre precision. Med hjälp av Cline Scientifics patenterade Nanoytor och Nanogradienter kan forskarna lokalisera på vilket underlag som stamceller har en kontrollerad tillväxt eller exakt hur cancerceller påverkas av läkemedel. Bolaget har flertalet betalande kunder i form av forskare och forskningsprojekt runt om i världen.


Se kvartalsredogörelse  Further information about Cline

Publicerat: 5/12/2017 8:30:08 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

 • Mäster Samuelsgatan 42
 • 111 57 Stockholm
 • Telefon: 08 - 511 68 000
 • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se