AktieTorget: Marknadsmeddelande 147/17 - Sista dag för handel i teckningsoption TO 3 i MedicPen AB

Läs som pdfDocument dividerSee market notice

For an english version of this market notice, please see the attached english document

Sista dag för handel i bolagets teckningsoption, MPEN TO 3, är den 29 maj 2017.

Information om teckningsoptionen:

Kortnamn: MPEN TO 3
ISIN-kod: SE0008293856
Orderboks-ID: 125187
Sista handelsdag:         Den 29 maj, 2017.

Stockholm den 22 maj 2017 

AktieTorget
telefon 08-511 68 000
e-post
info@aktietorget.se 


Läs som pdfDocument dividerSee market notice

Publicerat: 5/22/2017 4:23:11 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se