True Heading: True Heading: Kommuniké från årsstämman 2017-05-23

Stämmokommunike 2017 True Heading AB (publ)

Årsstämman i True Heading AB (publ) avhölls kl. 14:00, 2017-05-23 och i sammandrag beslutades följande;

· Styrelsens ordförande Anders Bergström hälsade alla deltagare välkomna och lämnade

över till advokat Jenny Grunden som valdes till ordförande vid stämman.

· Stämman ansågs vara behörligen kallad till och agendan godkändes enhälligt

· Stämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkning och att resultatet skall

disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, samt att bevilja ansvarsfrihet åt

styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

· Stämman gav styrelsen mandat att gå vidare och förbereda en delningen av bolaget True Heading AB (publ) och dess helägda dotterbolag Seapilot AB genom utdelning av dotterbolagsaktierna prorata till befintliga aktieägare i True Heading AB i samband med beslutet som kommer att tas vid en extra bolagstämma under hösten 2017. 

· Stämman beslutade att bevilja styrelsen mandat för att besluta om emissioner med 9 700 000 B-aktier vilket var färre aktier än till stämman framlagt förslag. Beslutet var enhälligt.

· Stämman beslutade att arvoden till styrelse skall utgå med max ett basbelopp per år och till ordförande om max ett och ett halvt basbelopp. För personer arbetandes inom bolaget eller koncern utgår inget arvode. För revisorer skall ersätting utgå enligt bok och räkning. Beslutet var enhälligt.

· Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes; Anders Bergström, Torgny Hellström, Anna Averud och Martin Rylander. Till ordinarie styrelseledamöter nyvaldes; Thomas Söderberg.

Danderyd 2017-05-24

True Heading AB

För ytterligare information:

Anders Bergström, True Heading AB, E-mail: anders.bergstrom@trueheading.se

Tel. +46 8 6222660 alt. fax. +46 8 54593910

Denna information är sådan information som True Heading AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2017.

True Heading AB (publ), listat på Aktietorget äger varumärkena Seapilot och True Heading.

True Heading och Seapilot är idag världsledande inom navigationsappar och AIS (Automatic Identification System). Seapilot är baserad på funktionalitet och design från yrkessjöfartens standarder för elektronisk navigering och har även en stark social touch genom sina Social Boating funktioner. True Heading tillverkar och säljer AIS transpondrar, GPS-kompasser, sjösäkerhetsprodukter och navigationssystem m.m. AIS är en naturlig del av säkerhetssystemet både ombord och iland för navigering, upptäckt av andra fartyg eller om olyckan är framme och självklart en viktig del även i Seapilot. Seapilot är idag en internationellt uppskattad navigationsapp främst för fritidsbåtssektorn.

För mer information se www.trueheading.se & www.seapilot.com


Stämmokommunike 2017 True Heading AB (publ)  Further information about True Heading

Publicerat: 5/24/2017 11:11:46 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se