SynAct: SynAct Pharma meddelar start av klinisk fas I-studie

Synact Pharma Press release 170607

SynAct Pharma AB (”SynAct”) meddelar idag att den kliniska studien med AP1189 inletts och att de första friska försökspersonerna blivit doserade. AP1189 utvecklas som en ny potentiell behandling av psoriasisartrit, en form av ledbesvär som drabbar cirka 30 procent av de patienter som lider av psoriasis.

SynAct erhöll i maj 2017 samtliga godkännanden som krävdes för att starta den kliniska fas I-studien och har nu doserat de första deltagarna. Det primära syftet med studien, som genomförs i Belgien, är att utvärdera säkerhet och tolerabilitet av läkemedelskandidaten AP1189 hos friska försökspersoner samt att studera dess farmakokinetik, dvs. hur den tas upp och metaboliseras (bryts ner) i kroppen. Initialt kommer AP1189, som tas oralt dvs via munnen, ges i enstaka stigande doser. I en andra del av studien kommer AP1189 att ges i upp till 14 dagar i stigande dagliga doser. Vidare kommer födointeraktion att studeras, det vill säga hur föda eventuellt påverkar upptaget av AP1189 i kroppen. Studien omfattar upp till 108 friska försökspersoner och resultat från studien beräknas kunna presenteras under det första kvartalet 2018.

VD Jeppe Øvlesen kommenterar

”Vi har nöjet att meddela att vi nu har doserat de första deltagarna i vår kliniska fas I-studie av AP1189. Detta är en stor och viktig milstolpe för bolaget och vi är glada att nu ha kommit igång på med den kliniska studien. Resultaten från fas I-studien kommer förse såväl bolaget som potentiella kommersiella partners med värdefull information inför den fortsatta utvecklingen av AP1189.”

Denna information är sådan information som SynAct Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juni 2017.

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen                                                                                Thomas Jonassen

VD, SynAct Pharma AB                                                                   CSO, SynAct Pharma AB

Telefon: +45 28 44 75 67                                                                Telefon: +45 40 15 66 69
E-post: joo@synactpharma.com                                                     E-post: tj@synactpharma.com

Om SynAct Pharma

SynAct Pharma AB utvecklar läkemedel mot akuta försämringar vid inflammatoriska sjukdomar. Bolagets läkemedelskandidat AP1189 är avsedd för behandling av psoriasisartrit – en form av akuta ledbesvär som drabbar cirka 30 procent av de patienter som lider av psoriasis.

Prekliniska studier visar att AP1189 har en unik förmåga att både minska inflammationen och påskynda utläkningen av ledskadorna. AP1189 har potential att kunna ges i tablettform en gång per dag. Resultat från en klinisk fas I-studie beräknas bli tillgängliga i slutet av 2017. Bolagets ambition är att därefter genomföra en fas IIa-studie, för att sedan teckna kommersiella avtal med ett eller flera större läkemedelsbolag. 


Synact Pharma Press release 170607  Further information about SynAct

Publicerat: 6/7/2017 3:01:04 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se