MedicPen: Styrelsen i MedicPen har utsett ny VD

Se pressmeddelande

Styrelsen i MedicPen AB har utsett Fredrik Westman till ny VD i bolaget. Westman tillträder den 12 juni i år och efterträder Sigrun Axelsson som varit interim VD i MedicPen sedan 1 mars i år.  

Fredrik Westman har utsetts till ny VD i MedicPen AB. Westman kommer närmast från posten som VD i OptiFreeze AB. Han tillträder sin post i MedicPen den 12 juni i år. Westman efterträder Sigrun Axelsson som varit interim VD sedan 1 mars. Sigrun kommer att fortsätta som styrelseledamot i MedicPen samt stödja Fredrik för att driva företaget mot positivt kassaflöde.

Styrelseordföranden Kjell-Åke Andersson kommenterar: ” Vi hälsar Fredrik Westman välkommen som VD i MedicPen. Med hans erfarenhet och bakgrund är vi övertygade att han framgångsrikt kommer att driva bolaget i positiv riktning. Jag vill också tacka Sigrun för hennes insats i MedicPen. Sigrun ställde upp med kort varsel i en för företaget utmanade situation och har styrt upp bolaget på det regulatoriska området och på ett bra sätt förberett marknadsintroduktionen av MedicPens produkter.”

Fredrik Westman kommenterar: ”Efter att ha samtalat med styrelsen samt utvärderat tekniken och marknaden, kan jag konstatera att MedicPen befinner sig i framkanten inom sitt område. Förutsättningarna för ett marknadsgenombrott är mycket goda eftersom bolaget har en unik produkt som möter ett konkret behov. För mig är det uppenbart att det finns ett genuint intresse för MedicPens teknik och en vilja att investera i produkterna.”

För mer information kontakta:

MedicPen AB (publ), Styrelseordförande Kjell-Åke Andersson, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige Tel: +46 40-100 800 eller mobil + 46 708 60 81 23. Eller besök www.medicpen.com 


Se pressmeddelande  Further information about MedicPen

Publicerat: 6/8/2017 9:00:12 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se