DBP: GLP-toxikologisk studie av Temodex initierad

Se pressmeddelandet

Double Bond Pharmaceutical genomför nu en rad av kompletterande prekliniska undersökningar av företagets läkemedelskandidat mot hjärncancer – Temodex. En av studierna undersöker säkerheten av Temodex i hjärna hos råtta för att tydliggöra den förbättrade säkerhetsprofil som har setts i tidigare studier. Studien inleds med en förstudie för att bestämma hur huvudstudien utförs exakt.

”Denna studie utgör en väsentlig och tung del av det prekliniska paket som har diskuterats med myndigheterna tidigare och utgör en viktig länk mellan prekliniska studier och studier på människa, - säger Stellan Swedmark, preklinisk chef på Double Bond Pharmaceutical (DBP). – Studien förbereds nu av det företag som är kontrakterat att utföra studien och startar i september”.

”Den här undersökningen är en av dem viktigaste studierna som diskuterades med Läkemedelsverket under vårt rådgivningsmöte förra året, säger Igor Lokot, VD för DBP. – Vi är övertygade om att även denna studie kommer att visa på samma mönster som vi sett i tidigare, dvs att toxiciteten av den aktiva substansen minskar för Temodex. Vi tar med denna studie ytterligare ett steg närmare de kliniska prövningar som är planerade.”

Mer om Temodex
Temodex, som är en lokalt verkande formulering av temozolomid, utvecklades av RI PCP i Minsk i Vitryssland och är registrerad i Vitryssland sedan år 2014 som förstavalsbehandling av glioblastom. Temodex förvärvades av DBP hösten 2015 och förbereds nu för att gå igenom alla de tester och prövningar som behövs för att bli registrerad i EU och även globalt. Mer information hittar du
här.

 

Mer om alla våra produkter: www.doublebp.com

Denna information är sådan information som Double Bond Pharmaceutical International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juni 2017. 

Fullständigt bolagsnamn:      Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:          556991-6082
Aktiens kortnamn:                  DBP B
Aktiens ISIN-kod:                    SE0007185525 

        
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Blogg: http://blog.doublebp.com

Följ oss på LinkedIn, Facebook och Twitter!

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheter för Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug-status av EMA för Temodex.


Se pressmeddelandet  Further information about DBP

Publicerat: 6/12/2017 8:40:30 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se