Phase Holographic: Harvard Medical School uppmärksammar HoloMonitor-baserad forskning

Se nyhet

Harvard Medical School uppmärksammade nyligen att forskare med HoloMonitor lyckats särskilja aggressiva tumörceller som främjar bildandet av blodkärl från mer harmlösa tumörceller, vilka saknar denna förmåga. Läs artikeln här.

“Our hope is that one day, this technology [HoloMonitor] can provide useful clinical information that could be used to guide personalized therapies based on someone’s precise tumor phenotype [egenskap], säger Jing Huang, forskare vid Boston Children’s Hospital.

För mer information om forskningen vid Boston Children’s Hospital se VD-kommentaren “No Blood, No Tumor” och artikeln PHI:s HoloMonitor möjliggjorde amerikanskt forskningsgenombrott.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Egelberg, VD

Tel: +46 703 19 42 74
E-mail: peter.egelberg@phiab.se
Web: www.phiab.se

Phase Holographic Imaging (PHI) är ledande i utvecklingen av banbrytande instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri. Sedan det första instrumentet introducerades 2011 erbjuder bolaget idag en serie produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsför PHI bolagets produkter genom ett nätverk av internationella distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och sina vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier.


Se nyhet  Further information about Phase Holographic

Publicerat: 6/21/2017 8:35:13 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se