Recyctec: Ansökan om notering på Nasdaq First North senareläggs

Se pressmeddelande

Recyctec Holding AB (”Recyctec”) meddelar idag, den 22 juni 2017, att bolagets styrelse fattat beslut om att senarelägga ansökan om byte av handelsplats till Nasdaq First North. 

Recyctec meddelade den 13 januari 2017, i samband med informationen om företrädesemissionen som genomfördes under februari-mars månad, att styrelsen då hade beslutat att ansöka om byte av handelsplats till Nasdaq First North. Styrelsen har idag reviderat detta beslut till att senarelägga denna ansökan om byte av handelsplats.

Göran Ahlqvist, VD för Recyctec, kommentererar

”Bolaget har under våren fortsatt att fokusera på verksamheten och uppbyggnad av marknadsorganisationen. Vi vill ha en gedigen plattform att stå på innan vi tar detta steg och genomför ett listbyte, säger bolagets VD, Göran Ahlquist.”

Recyctec och produkten EarthCare

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Genom metoden kan ett kretslopp av en ändlig resurs skapas. EarthCare är en återanvänd och förädlad glykol som säljs under eget varumärke i egen regi och via samarbetspartners av Recyctec. Från en tidigare använd glykol är den renad på anläggningen i Jönköping och återställd till sitt ursprungliga skick.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Ahlquist, VD              Carl Knutsson, CFO

E-post: info@recyctec.se   E-post: carl.knutsson@recyctec.se

Tel: 0760 – 21 73 88            Tel: 0708 – 55 79 12

Denna information är sådan information som Recyctec Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juni 2017.


Se pressmeddelande  Further information about Recyctec

Publicerat: 6/22/2017 1:05:23 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se