Recyctec: Niklas Ekman tillträder som ny VD

Se pressmeddelande

Recyctec Holding AB (”Recyctec”) meddelar idag, den 29 juni 2017, att bolagets styrelse fattat beslut om att utse Niklas Ekman till ny VD med tillträde den 1 juli. Göran Ahlquist, grundare och avgående VD, sitter kvar i styrelsen. I samband med tillträdet så väljs också Ekman in i dotterbolaget Recyctec AB:s styrelse.

Styrelsen för Recyctec har utsett Niklas Ekman som ny VD. Ekman, som idag är marknadsdirektör i bolaget, tillträder sin nya befattning den 1 juli 2017. Tidigare har Ekman, som har en kemistutbildning i botten haft ansvar för både kommersiella och tekniska delar. Den tekniska delen som laboratoriechef hos Akzo Nobel och Perstorp-Clariant. Nu senast hos  Brenntag Nordic AB har han haft ansvar nationellt och nordiskt för både försäljning, inköp och logistik i olika befattningar och nu senast som Nordic Marketing Director.

Grundare och avgående VD Göran Ahlquist sitter kvar i styrelsen för Recyctec Holding AB. Ahlquist kommer med sin långa erfarenhet av branschen och bolaget att bidra till den fortsatta utvecklingen, inte minst för utvecklingen av de internationella affärerna.

I samband med att Ekman tillträder som ny VD för Recyctec så väljs också Ekman in i dotterbolaget Recyctec AB:s styrelse.

Göran Ahlqvist, avgående VD för Recyctec, kommenterar

”Det känns betryggande att nu lämna över VD-rollen till Niklas som med sin gedigna erfarenhet av ledning av marknads- och försäljningsorganisationer är precis vad bolaget behöver i denna fas”, säger bolagets grundare och avgående VD, Göran Ahlquist.

Niklas Ekman, tillträdande VD för Recyctec, kommenterar

”Efter att ha lärt känna marknaden och bolaget under en tid som marknadsdirektör känns det nu som en spännande utmaning att få leda hela verksamheten. Det ger också en kontinuitet att Göran med sin långa erfarenhet av bolaget sitter kvar i styrelsen”, säger tillträdande VD, Niklas Ekman.

Recyctec och produkten EarthCare

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Genom metoden kan ett kretslopp av en ändlig resurs skapas. EarthCare är en återanvänd och förädlad glykol som säljs under eget varumärke i egen regi och via samarbetspartners av Recyctec. Från en tidigare använd glykol är den renad på anläggningen i Jönköping och återställd till sitt ursprungliga skick.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Ahlquist, VD              Carl Knutsson, CFO

E-post: info@recyctec.se   E-post: carl.knutsson@recyctec.se

Tel: 0760 – 21 73 88            Tel: 0708 – 55 79 12

Denna information är sådan information som Recyctec Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni 2017.


Se pressmeddelande  Further information about Recyctec

Publicerat: 6/28/2017 1:00:11 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se