Tourn International: Kommuniké från extra bolagsstämma

Se pressmeddelande

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om incitamentsprogram till anställda.

Lösenpris per aktie: 50 kronor
Teckningstid för aktierna: 4 år
Antal aktier: 300 000 aktier

//
Robin Stenman
VD, Tourn International AB(publ)


Se pressmeddelande  Further information about Tourn International

Publicerat: 6/29/2017 11:48:03 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se