NorInvent: Sildenafil (Viagra) binder till delar av XtriG

Se pressmeddelande

NorInvent utvecklar XtriG, Bolagets patenterade Drug Delivery plattform för upptag av läkemedel via munnens slemhinnor. XtriG syftar till att ge läkemedelsbolag möjligheten till förbättrade egenskaper hos sina befintliga läkemedel, med exempelvis signifikant snabbare verkan, mindre miljöpåverkan och lägre dosering jämfört med peroral läkemedelsadministration (nedsväljning av tablett).

Som tidigare meddelats har NorInvent utökat sin utvecklingsportfölj med sildenafil (Viagra). Initiala inbindningsstudier visar att sildenafil interagerar med och binder till delar av XtriG. Därmed har NorInvent nu tre substanser, ibuprofen, nikotin och sildenafil, för vilka lyckade initiala inbindningsstudier har genomförts. Detta är ett viktigt första steg i delmålet Proof of Mechanism – tre av varandra oberoende in-vitro studier där en substans (t.ex. sildenafil eller ibuprofen) bunden till delar av XtriG sedan frisläpps i saliv som intakt substans. Uppskattningen är att detta delmål kan nås tidigt under hösten.

NorInvent AB (publ)

Lund den 3:e augusti 2017

___________________________________

För ytterligare information kontakta:

NorInvent AB (publ), VD, Paul Hasselgren, telefon: 0760-494090

www.norinvent.com

Denna information är sådan information som NorInvent AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av Paul Hasselgren (VD, NorInvent AB), för offentliggörande den 3:e augusti 2017.


Se pressmeddelande  Further information about NorInvent

Publicerat: 8/3/2017 8:20:15 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se