Cline: Cline Scientific erhåller besked om kommande patentgodkännande i Europa

Se pressmeddelande.

Cline Scientific har erhållit besked om att det europeiska patentverket EPO avser att godkänna bolagets patentansökan gällande dess teknologi för framställning av så kallade Nanogradientytor, som används till forskning och tillverkning av stamceller samt cancerdiagnostik. Patentet kommer vid godkännande att vara gällande i de över 30 länder som ingår i det europeiska patentsamarbetet.

Beskedet är en viktig milstolpe för Cline Scientific som nu har erhållit positiva patentbesked på de tre största och viktigaste marknaderna för life science-produkter: USA, Japan och Europa.

– Detta besked är av stor strategisk betydelse för vår affärsutveckling och därmed den ekonomiska potentialen hos bolaget som helhet. Jag vill framförallt lyfta fram fördelarna med ett starkt patentskydd även i Europa när det gäller licensiering av vår teknologi till existerande och potentiella samarbetspartners, säger Cline Scientifics vd Patrik Sundh.

Ett konkret exempel är samarbetet med Göteborgsbaserade Liv Diagnostics AB, som utvecklar diagnostikprodukten CellRACE för att på ett revolutionerande sätt kunna bestämma cancertumörers spridningsförmåga med hjälp av Cline Scientifics teknologiplattform. I dagsläget utvecklas den första prototypen av produkten med initialt fokus på bröstcancer. För denna och liknande produkter bedöms Europa vara en viktig framtida försäljningsmarknad.

– I takt med att vi utökar den geografiska täckningen för vårt patentskydd blir vi mer attraktiva för bolag som skulle kunna dra stor nytta av vår innovativa teknologi i sina produkter. Arbetet med att identifiera och komma överens med ytterligare licenstagare är en viktig del av vår affärsverksamhet som nu underlättas i och med detta positiva besked, förklarar Patrik Sundh.

Den aktuella patentansökan har rubriken ”A method for preparing a surface with a controlled coverage of nanograde particles”. Besked om kommande godkännande (notice of allowance) innebär att det europeiska patentverket EPO avser att godkänna bolagets ansökan.

För mer information, vänligen kontakta:
Patrik Sundh, VD
E-post: patrik.sundh@clinescientific.com
Telefon: 0703-585 088

Cline Scientific AB
Carl Skottsbergs gata 22 B, 413 19  GÖTEBORG
Telefon: 031-387 55 55

Hemsida: www.clinescientific.com

Denna information är sådan information som Cline Scientific är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2017.

Cline Scientific AB  

Carl Skottsbergs gata 22 B
413 19  GÖTEBORG

Telefon: 031-387 55 55 
E-post: info@clinescientific.com 
Hemsida: www.clinescientific.com

Kort om Cline Scientific

Cline Scientific AB är ett bolag som med nanoteknik möjliggör för forskare att utveckla metoder för både att med stamceller skapa "reservdelar" till människokroppen och att studera cancerceller med högre precision. Med hjälp av Cline Scientifics patenterade Nanoytor och Nanogradienter kan forskarna lokalisera på vilket underlag som stamceller har en kontrollerad tillväxt eller exakt hur cancerceller påverkas av läkemedel. Bolaget har flertalet betalande kunder i form av forskare och forskningsprojekt runt om i världen.


Se pressmeddelande.  Further information about Cline

Publicerat: 8/16/2017 8:41:47 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se