Tourn International: Månadsrapport: HUBSO (tidigare Coopy) - första månaden med intäkter

Se pressmeddelande.

HUBSO AB (tidigare Coopy), vårt joint venture-bolag som delägs tillsammans med New Equity Venture har nu inlett försäljning. Under Bolagets två först månader fokuserade Bolaget på utveckling och att ingå avtal med influencers, för att under juli månad inleda försäljning. Försäljningen under juli var över förväntan och uppgick till ca 170 000 SEK. Vi ser detta som ett “proof of concept” och att HUBSO är rätt i tiden då allt fler väljer att handla online genom influencers. Vi beräknar att försäljningen under kommande kvartal kommer stiga och bidra positivt till Tourns utveckling.

HUBSO:s affärsidé är att utveckla en plattform som administrerar och automatiserar publicering e-commerce system. Tourn bidrar med ett stort nätverk av influencers samt kompetens av utveckling av IT-systemet, NEVI bidrar med finansiering.

//
Robin Stenman
VD, Tourn International AB(publ)

Denna information är sådan information som Tourn International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2017.


Se pressmeddelande.  Further information about Tourn International

Publicerat: 8/21/2017 12:15:01 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se